Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори

Тук може да намерите материалите относно изборите за органи на САК и делегати от САК за ОС на адвокатите в страната.
Гласуването ще се извършва:

- в събота, 27.01.2024 г., от обявяване на началото на гласуването от Избирателната комисия, до 17.00 часа, и
- в неделя, 28.01.2024 г. - от 9.00 часа до 17.00 ч.

- балотаж - неделя, 04.02.2024 г. - от 9.00 ч. до 16.30 ч.

Приложение №3 Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК  за делегати на Общото събрание на а...
Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ
Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия
Покана - САК свиква Общо събрание на 28 и 29.01.2017
Общото събрание на адвокатите от страната
ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия
Резултати от избора: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната
Протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
Протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №2 към Протокол №12 - образец на бюлетина за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната
Приложение №1 към Протокол №12 - образец на бюлетина за избор на органи на САК
ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия
Допълнителният избор
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки