Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


Официално изявление на председателя на САК
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
РЕШЕНИЕ №20/28.01.2018 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01- 31.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК
Проекто бюджет на САК за 2018 година
СЪОБЩЕНИЕ от ИК на САК
Приложение №1 към Протокол №5 образец на бюлетина за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната
ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №3 към Протокол №4 - СЪОБЩЕНИЕ
Приложение №2 към Протокол №4 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
Приложение №1 към Протокол №4 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №2  /  Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK
ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки