Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
№48/31.01.2016 г.

 относно: избор на членове на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 31.01.2016 г. в 23,55 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от избора:

 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1647

Брой действителни гласове: 1534

Брой недействителни гласове: 113

Брой мандати за разпределяне: 15

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Христо Иванов Христов

130 гласа

допълнителен избор

2. Захаринка Тодорова Мазнева

103 гласа

допълнителен избор

3. Христина Викторова Георгиева

35 гласа

допълнителен избор

4. Ради Иванов Тончев

51 гласа

допълнителен избор

5. Евгения Петрова Гечева

68 гласа

допълнителен избор

6. Виолетка Събева Стоянова

60 гласа

допълнителен избор

7. Стойко Вътев Бърборски

37 гласа

допълнителен избор

8. Миглена Вълчева Тошева

42 гласа

допълнителен избор

9. Стефан Йорданов Стефанов

363 гласа

допълнителен избор

10. Даниела Иванова Никифорова

406 гласа

допълнителен избор

11. Даниела Георгиева Вулева

389 гласа

допълнителен избор

12. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

376 гласа

допълнителен избор

13. Бригита Емилова Костова-Атанасова

390 гласа

допълнителен избор

14. Емил Митков Йошев

402 гласа

допълнителен избор

15. Мирослав Тодоров Мичев

404 гласа

допълнителен избор

16. Светозар Георгиев Златанов

637 гласа

допълнителен избор

17. Светлана Лазарова Стоименова

598 гласа

допълнителен избор

18. Катерина Костадинова Кондакчиева

604 гласа

допълнителен избор

19. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

616 гласа

допълнителен избор

20. Марина Иванова Маврова

616 гласа

допълнителен избор

21. Христо Владов Хинов

598 гласа

допълнителен избор

22. Вера Руменова Даскалова

616 гласа

допълнителен избор

23. Гинка Христова Тодорова

605 гласа

допълнителен избор

24. Милен Ангелов Дюлгеров

581 гласа

допълнителен избор

25. Валентин Петров Маринов

562 гласа

допълнителен избор

26. Анета Костадинова Ангелова

556 гласа

допълнителен избор

27. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

562 гласа

допълнителен избор

28. Здравко Андонов Стойчев

581 гласа

допълнителен избор

29. Янко Константинов Георгиев

319 гласа

допълнителен избор

30. Мария Николаева Стефанова

256 гласа

допълнителен избор

31. Александър Атанасов Великов

238 гласа

допълнителен избор

32. Кирил Димитров Петров

281 гласа

допълнителен избор

33. Ива Иванова Згурова-Шопова

294 гласа

допълнителен избор

34. Вержиния Калинова Дакова

264 гласа

допълнителен избор

35. Силвия Първанова Любенова

272 гласа

допълнителен избор

36. Елеонора Кирилова Петрова

241 гласа

допълнителен избор

37. Любомира Костадинова Карпузова

265 гласа

допълнителен избор

38. Никола Николов Касабов

278 гласа

допълнителен избор

39. Людмил Цветанов Мошолов

233 гласа

допълнителен избор

40. Руска Георгиева Дучева

276 гласа

допълнителен избор

41. Ясен Георгиев Стоев

254 гласа

допълнителен избор

42. Наталия Николова Тодорова

263 гласа

допълнителен избор

 

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

Допуска до участие в допълнителен избор за членове на Дисциплинарния съд на Софийска Адвокатска Колегия:

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1647

Брой действителни гласове: 1534

Брой недействителни гласове: 113

Брой мандати за разпределяне: 15

 

Кандидат

 

 

1. Христо Иванов Христов

 

 

2. Захаринка Тодорова Мазнева

 

 

3. Христина Викторова Георгиева

 

 

4. Ради Иванов Тончев

 

 

5. Евгения Петрова Гечева

 

 

6. Виолетка Събева Стоянова

 

 

7. Стойко Вътев Бърборски

 

 

8. Миглена Вълчева Тошева

 

 

9. Стефан Йорданов Стефанов

 

 

10. Даниела Иванова Никифорова

 

 

11. Даниела Георгиева Вулева

 

 

12. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

 

 

13. Бригита Емилова Костова-Атанасова

 

 

14. Емил Митков Йошев

 

 

15. Мирослав Тодоров Мичев

 

 

16. Светозар Георгиев Златанов

 

 

17. Светлана Лазарова Стоименова

 

 

18. Катерина Костадинова Кондакчиева

 

 

19. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

 

 

20. Марина Иванова Маврова

 

 

21. Христо Владов Хинов

 

 

22. Вера Руменова Даскалова

 

 

23. Гинка Христова Тодорова

 

 

24. Милен Ангелов Дюлгеров

 

 

25. Валентин Петров Маринов

 

 

26. Анета Костадинова Ангелова

 

 

27. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

 

 

28. Здравко Андонов Стойчев

 

 

29. Янко Константинов Георгиев

 

 

30. Мария Николаева Стефанова

 

 

31. Александър Атанасов Великов

 

 

32. Кирил Димитров Петров

 

 

33. Ива Иванова Згурова-Шопова

 

 

34. Вержиния Калинова Дакова

 

 

35. Силвия Първанова Любенова

 

 

36. Елеонора Кирилова Петрова

 

 

37. Любомира Костадинова Карпузова

 

 

38. Никола Николов Касабов

 

 

39. Людмил Цветанов Мошолов

 

 

40. Руска Георгиева Дучева

 

 

41. Ясен Георгиев Стоев

 

 

42. Наталия Николова Тодорова

 

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

Обявено на ................2016 г. в ........... часа.

 

Споделяне