Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№45/31.01.2016 г.

относно: избора на членове на Софийския адвокатски съвет

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 31.01.2016 г. в 23,55 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от избора:

 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1647

Брой действителни гласове: 1601

Брой недействителни гласове: 46

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Мариана Иванова Якимова

59 гласа

допълнителен избор

2. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

91 гласа

допълнителен избор

3. Александър Василев Хамънов

371 гласа

допълнителен избор

4. Красимир Василев Вълев

112 гласа

допълнителен избор

5. Захаринка Тодорова Мазнева

79 гласа

допълнителен избор

6. Христина Викторова Георгиева

16 гласа

допълнителен избор

7. Ради Иванов Тончев

26 гласа

допълнителен избор

8. Евгения Петрова Гечева

48 гласа

допълнителен избор

9. Виолетка Събева Стоянова

31 гласа

допълнителен избор

10. Стойко Вътев Бърборски

28 гласа

допълнителен избор

11. Миглена Вълчева Тошева

35 гласа

допълнителен избор

12. Елка Бойчова Пороминска

487 гласа

допълнителен избор

13. Владимир Радославов Дончев

493 гласа

допълнителен избор

14. Константин Петров Димитров

461 гласа

допълнителен избор

15. Елиза Николаева Николова

393 гласа

допълнителен избор

16. Веселина Благоева Иванова

379 гласа

допълнителен избор

17. Надя Тошкова Банчева

385 гласа

допълнителен избор

18. Стефан Йорданов Стефанов

387 гласа

допълнителен избор

19. Даниела Георгиева Вулева

380 гласа

допълнителен избор

20. Божидар Борисов Игнатов

388 гласа

допълнителен избор

21. Бригита Емилова Костова-Атанасова

364 гласа

допълнителен избор

22. Емил Митков Йошев

370 гласа

допълнителен избор

23. Христо Николаев Копаранов

350 гласа

допълнителен избор

24. Зоя Андреева Коцева-Пенева

347 гласа

допълнителен избор

25. Христо Николов Димитров

44 гласа

допълнителен избор

26. Елисавета Йорданова Йотова

326 гласа

допълнителен избор

27. Павлина Иванова Кирцова

19 гласа

допълнителен избор

28. Величка Дончева Петрова

16 гласа

допълнителен избор

29. Ивайло Димитров Данов

773 гласа

допълнителен избор

30. Христо Тодоров Христов

673 гласа

допълнителен избор

31. Светлана Илиева Байчева

701 гласа

допълнителен избор

32. Александър Димитров Машев

645 гласа

допълнителен избор

33. Лидия Въчева Дикова

647 гласа

допълнителен избор

34. Александър Андреев Андреев

605 гласа

допълнителен избор

35. Борислав Станков Вълчев

582 гласа

допълнителен избор

36. Пейчо Йорданов Пейчев

661 гласа

допълнителен избор

37. Богдан Костадинов Петров

573 гласа

допълнителен избор

38. Златка Стефанова Динева

597 гласа

допълнителен избор

39. Стефан Николаев Марчев

589 гласа

допълнителен избор

40. Мария Димитрова Вълканова

604 гласа

допълнителен избор

41. Чавдар Георгиев Тончев

627 гласа

допълнителен избор

42. Десислава Методиева Миразчийска

585 гласа

допълнителен избор

43. Катерина Костадинова Кондакчиева

571 гласа

допълнителен избор

44. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

585 гласа

допълнителен избор

45. Георги Цветанов Леков

570 гласа

допълнителен избор

46. Ваня Траянова Стоянова

553 гласа

допълнителен избор

47. Наталия Василева Илиева

548 гласа

допълнителен избор

48. Васил Георгиев Киров

553 гласа

допълнителен избор

49. Лили Николова Лозанова

590 гласа

допълнителен избор

50. Детелина Димитрова Попова

582 гласа

допълнителен избор

51. Динела Иванова Велкова

588 гласа

допълнителен избор

52. Георги Димитров Вълчанов

553 гласа

допълнителен избор

53. Марина Иванова Маврова

523 гласа

допълнителен избор

54. Любомир Николаев Владикин

596 гласа

допълнителен избор

55. Владислав Александров Янев

401 гласа

допълнителен избор

56. Мариела Йорданова Стайкова

306 гласа

допълнителен избор

57. Валентина Видинова Адиркова

356 гласа

допълнителен избор

58. Венелин Славчев Славчев

271 гласа

допълнителен избор

59. Тодор Илиев Трифонов

270 гласа

допълнителен избор

60. Валерий Илиев Ждраков

306 гласа

допълнителен избор

61. Любомир Николаев Талев

254 гласа

допълнителен избор

62. Александър Емилов Кашъмов

342 гласа

допълнителен избор

63. Николай Димитров Рангелов

308 гласа

допълнителен избор

64. Николай Евгениев Теохаров

260 гласа

допълнителен избор

65. Силви Тошков Гаврилов

253 гласа

допълнителен избор

66. Цено Христов Стоянов

276 гласа

допълнителен избор

67. Мария Василева Делчева

251 гласа

допълнителен избор

68. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

274 гласа

допълнителен избор

69. Румяна Борисова Нехризова

262 гласа

допълнителен избор

70. Юлиан Людмилов Страшимиров

223 гласа

допълнителен избор

71. Теодор Артуров Божинов

36 гласа

допълнителен избор

72. Валери Янков Тарандов

42 гласа

допълнителен избор

73. Мартин Ванев Попов

31 гласа

допълнителен избор

74. Велислав Величков Величков

91 гласа

допълнителен избор

75. Николай Стефанов Руневски

86 гласа

допълнителен избор

76. Звезделин Емилов Лазаров

97 гласа

допълнителен избор

77. Иван Тодоров Кръпов

344 гласа

допълнителен избор

 

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

Допуска до участие в допълнителен избор за членове на Софийски Адвокатски Съвет:

 

 

Кандидат

 

 

1. Мариана Иванова Якимова

 

 

2. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

 

 

3. Александър Василев Хамънов

 

 

4. Красимир Василев Вълев

 

 

5. Захаринка Тодорова Мазнева

 

 

6. Христина Викторова Георгиева

 

 

7. Ради Иванов Тончев

 

 

8. Евгения Петрова Гечева

 

 

9. Виолетка Събева Стоянова

 

 

10. Стойко Вътев Бърборски

 

 

11. Миглена Вълчева Тошева

 

 

12. Елка Бойчова Пороминска

 

 

13. Владимир Радославов Дончев

 

 

14. Константин Петров Димитров

 

 

15. Елиза Николаева Николова

 

 

16. Веселина Благоева Иванова

 

 

17. Надя Тошкова Банчева

 

 

18. Стефан Йорданов Стефанов

 

 

19. Даниела Георгиева Вулева

 

 

20. Божидар Борисов Игнатов

 

 

21. Бригита Емилова Костова-Атанасова

 

 

22. Емил Митков Йошев

 

 

23. Христо Николаев Копаранов

 

 

24. Зоя Андреева Коцева-Пенева

 

 

25. Христо Николов Димитров

 

 

26. Елисавета Йорданова Йотова

 

 

27. Павлина Иванова Кирцова

 

 

28. Величка Дончева Петрова

 

 

29. Ивайло Димитров Данов

 

 

30. Христо Тодоров Христов

 

 

31. Светлана Илиева Байчева

 

 

32. Александър Димитров Машев

 

 

33. Лидия Въчева Дикова

 

 

34. Александър Андреев Андреев

 

 

35. Борислав Станков Вълчев

 

 

36. Пейчо Йорданов Пейчев

 

 

37. Богдан Костадинов Петров

 

 

38. Златка Стефанова Динева

 

 

39. Стефан Николаев Марчев

 

 

40. Мария Димитрова Вълканова

 

 

41. Чавдар Георгиев Тончев

 

 

42. Десислава Методиева Миразчийска

 

 

43. Катерина Костадинова Кондакчиева

 

 

44. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

 

 

45. Георги Цветанов Леков

 

 

46. Ваня Траянова Стоянова

 

 

47. Наталия Василева Илиева

 

 

48. Васил Георгиев Киров

 

 

49. Лили Николова Лозанова

 

 

50. Детелина Димитрова Попова

 

 

51. Динела Иванова Велкова

 

 

52. Георги Димитров Вълчанов

 

 

53. Марина Иванова Маврова

 

 

54. Любомир Николаев Владикин

 

 

55. Владислав Александров Янев

 

 

56. Мариела Йорданова Стайкова

 

 

57. Валентина Видинова Адиркова

 

 

58. Венелин Славчев Славчев

 

 

59. Тодор Илиев Трифонов

 

 

60. Валерий Илиев Ждраков

 

 

61. Любомир Николаев Талев

 

 

62. Александър Емилов Кашъмов

 

 

63. Николай Димитров Рангелов

 

 

64. Николай Евгениев Теохаров

 

 

65. Силви Тошков Гаврилов

 

 

66. Цено Христов Стоянов

 

 

67. Мария Василева Делчева

 

 

68. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

 

 

69. Румяна Борисова Нехризова

 

 

70. Юлиан Людмилов Страшимиров

 

 

71. Теодор Артуров Божинов

 

 

72. Валери Янков Тарандов

 

 

73. Мартин Ванев Попов

 

 

74. Велислав Величков Величков

 

 

75. Николай Стефанов Руневски

 

 

76. Звезделин Емилов Лазаров

 

 

77. Иван Тодоров Кръпов

 

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Обявено на 31.01.2016 г. в 23,55 часа.

 

Споделяне