Допълнителният избор

СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме, че допълнителният избор за органи на САК и за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната ще се проведе на 07.02.2016 г. (неделя) от 09,00 до 16,00 часа във фоайето на зала „Св.София“ в сградата на Народното събрание (бивш Партиен дом), с адрес: гр.София, пл. "Княз Александър I" №1.

 ИК на САК

 

Споделяне