Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори

Тук може да намерите материалите относно изборите за органи на САК и делегати от САК за ОС на адвокатите в страната.
Гласуването ще се извършва:

- в събота, 27.01.2024 г., от обявяване на началото на гласуването от Избирателната комисия, до 17.00 часа, и
- в неделя, 28.01.2024 г. - от 9.00 часа до 17.00 ч.

- балотаж - неделя, 04.02.2024 г. - от 9.00 ч. до 16.30 ч.

Приложение №2 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK
ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия
Съобщение от ИК на САК
ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №4 Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК, за членове в органи на САК
Приложение №3 ДЕКЛАРАЦИЯ
Общо събрание и избори за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС,  насрочени за 25 - 26.01.2020 г.
ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за провеждане на избори за органи на САК
Приложение №2 ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИ НА САК
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия
Покана/Държавен вестник
ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия
Допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година
ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия
РЕШЕНИЕ №23/27.01.2018 г.
ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки