Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


Приложение №3 Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК  за делегати на Общото събрание на а...
Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ
Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия
Покана/Държавен вестник за свикване редовно общо събрание на Софийска адвокатска колегия
Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.
РЕШЕНИЕ №30/05.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №1 към Протокол №8 образец на бюлетина за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната
ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия
Съобщение до членовете на САК във връзка с Допълнителният избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
РЕШЕНИЕ №23/29.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия
Съобщение до членовете на САК във връзка с предстоящите избори
Приложение №1 към Протокол №7 образец на бюлетина за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Проекто бюджет на САК за 2017 година
Приложение №2 към Протокол №6 съобщение до членовете на САК във връзка с предстоящите избори
ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия
Приложение №3 към Протокол №5 - СЪОБЩЕНИЕ
Приложение №2 към Протокол №5 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
Приложение №1 към Протокол №5 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки