Стефан Марчев

Стефан Марчев

Председател

Адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж над 20 години

Професионална биография

Стефан Марчев завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1998 г.

Професионалният му опит започва като студент през 1995 г. със стаж в адвокатско съдружие „Братоев, Конов, Спасов и Мичев“, като в продължение на 3 години работи и в списание „Търговско право“, а в периода 1997 г. до 1999 г. е управител на дружеството „Търговско право“ ООД, което го издава.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2001 г., съдружник в адвокатско съдружие „Гигова и партньори“ от края на 2001 г. до момента.

Специализира в областта на търговското право, търговската несъстоятелност, дружественото право и изпълнителното производство.

Има специални интереси в областта на защита на културното наследство.

През януари 2019 г. на международен форум в Милано изнася Доклад по темата за международния обмен и трафик на културни ценности.

През м. юни 2019 г. на Националната конференция на българската адвокатура представя доклад за значението на международното сътрудничество за опазване на културното наследство, което ускорява процедурите по ратифициране на Конвенцията от 1995 г. относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности UNIDROIT (http://mc.government.bg/newsn.php?n=6776&i=1).

​Организационен опит и умения

Стефан Марчев е член на Софийски адвокатски съвет от 28.06.2017 г. до момента, като е част от Комисиите за повишаване на професионалната квалификация и Комисията за сътрудничество.

Участва в изготвянето на програми за професионалните обучения, провеждани от Софийска адвокатска колегия, както и в изготвянето на научната програма за конференциите, организирани от Софийска адвокатска колегия в периода 2017 г. до момента.

Като член на Софийски адвокатски съвет е изготвил редица становища и предложения по различни теми, свързани с подобряване работата на Софийски адвокатски съвет и дейността на всички адвокати, като: изготвяне на Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни на САК и приложения към тях (впоследствие направени достъпни за ползване всички адвокати чрез сайта на ВАдвС като примерни вътрешни правила); Искане до КЗЛД за становище по повод законосъобразността на въведеното ограничение за търсене в сайта на СГС ; становище от името на САС по повод изготвен от ВАдвС за Законопроект за изменение на закона за адвокатурата и др.

В дейността си като член на Софийски адвокатски съвет, е изследвал и въпроса за съществуващите у нас ограничения пред адвокатите за реклама (тук).

Въз основа на опита си като член на Софийски адвокатски съвет, заедно с останалите членове на екипа – включващ адвокати с различен професионален опит и организационни умения, е участвал в изготвянето на Концепция за модернизиране работата на софийската адвокатура, съдържаща конкретни решения, насочени към подобряване работата на адвокатурата и на всеки един адвокат.

Споделяне