Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори

Тук може да намерите материалите относно изборите за органи на САК и делегати от САК за ОС на адвокатите в страната.
Гласуването ще се извършва:

- в събота, 27.01.2024 г., от обявяване на началото на гласуването от Избирателната комисия, до 17.00 часа, и
- в неделя, 28.01.2024 г. - от 9.00 часа до 17.00 ч.

- балотаж - неделя, 04.02.2024 г. - от 9.00 ч. до 16.30 ч.

Регистър на предложенията за избор на органи на САК
ПРОТОКОЛ № 4 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на Избирателната комисия
ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на Избирателната комисия
ЗАПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС – УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ - 2015
Приложение № 1 ИЗБИРАТЕЛНИ БЮРА ЗА ИЗБОРА ЗА ОРГАНИ НА САК-24-25.01.2015 г., 01.02.15 г.
Приложение № 4
Приложение № 3
Приложение № 2
ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на Избирателната комисия
Адвокатски избори 2015
Адвокатски избори 2016
Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА
Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 02.02.2014г.
Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г.
Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА
Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 25 и 26.01.2014г.
Отчет по бюджет 2013 и прокто бюджет за 2014
П Р О Т О К О Л  от заседание на Избирателната комисия  по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от САК
Списък на кандидатите за делегати на годишното събрание на адвокатите в страната
Доклад относно възможностите за освобождаване на САК от притежавания лек автомобил марка "Ягуар"
П Р О Т О К О Л  от заседание на Избирателната комисия  по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА
Покана за общо събрание на 25 и 26.01.2014г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки