Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Нормативна уредба

Нормативни актове относими към упражняване на адвокатска професия
ДИРЕКТИВА 98/05/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Наредби на Висшия адвокатски съвет
Етичен кодекс на адвоката
Закон за адвокатурата
Образци на документи
Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители
Указания на НБПП за актуализирана отчетна форма – образец от 01.05.2013г
Указания на НБПП до Органите, ръководещи процесуалните действия
Наредба за заплащането на правната помощ
Закон за правната помощ
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки