Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Нормативна уредба

Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Образци на документи
Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители
Указания на НБПП за актуализирана отчетна форма – образец от 01.05.2013г
Указания на НБПП до Органите, ръководещи процесуалните действия
Наредба за заплащане на правната помощ
Закон за правната помощ
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки