Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Обявления

Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки