Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Обявления

Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 9 дисциплинарни дела
Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 28 дисциплинарни дела
Обявление на 2 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Обявление на 4 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 53 дисциплинарни дела
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 2-ри състав
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 34 броя дела на ДС, 5-ти състав
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 11 броя дела на ДС, 1-ви състав
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки