Състав и структура

​Членове на Контролния съвет

Любомир Николаев Владикин
Бойко Атанасов Войнов

Бойко Атанасов Войнов

Бойко Атанасов Войнов е адвокат от Софийската адвокатска колегия от...

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

Румяна Сидерова e адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ...

София Николова Разбойникова

София Николова Разбойникова

София Разбойникова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с адвокатски...

Вася Тодорова Илиева

Вася Тодорова Илиева

Вася Тодорова Илиева е адвокат от Софийската адвокатска колегия с...

Румен Василев Котов

Споделяне