Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Органи

Дневен ред за 19.10.2022
Протокол № 22 от 05.10.2022 г.
Изготвени решения по 34 броя дела на ДС, 5-ти състав
Протокол № 21 от 21.09.2022 г.
Дневен ред за 05.10.2022
Протокол № 19 от 03.08.2022 г.
Дневен ред за 21.09.2022
Дневен ред за 07.09.2022
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Протокол № 17 от 06.07.2022 г.
Изготвени решения по 11 броя дела на ДС, 1-ви състав
Протокол № 14 от 18.05.2022 г.
Дневен ред за 01.06.2022
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.
Дневен ред за 18.05.2022
Протокол № 13 от 04.05.2022 г.
Протокол № 12 от 20.04.2022 г.
Дневен ред за 04.05.2022
Протокол № 10 от 30.03.2022 г.
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022
Дневен ред за 20.04.2022
Дневен ред за 06.04.2022
Румен Василев Котов
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки