Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Органи

Изготвени решения по 11 броя дела на ДС, 1-ви състав
Протокол № 14 от 18.05.2022 г.
Дневен ред за 01.06.2022
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.
Дневен ред за 18.05.2022
Протокол № 12 от 20.04.2022 г.
Дневен ред за 04.05.2022
Протокол № 10 от 30.03.2022 г.
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022
Дневен ред за 20.04.2022
Дневен ред за 06.04.2022
Румен Василев Котов
Вася Тодорова Илиева
София Николова Разбойникова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Бойко Атанасов Войнов
Любомир Николаев Владикин
Христина Валериева Танчева
Иван Веселинов Ангелов
Даниела Иванова Никифорова
Калина Иванова Кавалджиева
Мария Димитрова Тончева
Тодорка Димитрова Ангелова
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки