Протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

07.02.2016 г. – Допълнителен избор

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

Днес, 07.02.2016 г., в 23:45 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател:

Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

 

Райна Георгиева Беловеждова-Антонова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.

 

 

Гласуването започна в 09:00 часа на 07.02.2016 г. и приключи в 16:20 часа на 07.02.2016 г. във фоайето на зала „Св.София“ в сградата на Народното събрание (бивш Партиен дом) в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 30.01.2016 г., а именно:

 

  1. 1.ИВАН БОЯНОВ ИЛЧОВ
  2. 2.ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи от проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5477

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

1844

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

767

Брой на пълномощните

767

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии

0

Брой намерени пликове в изборните кутии:

1844

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

1840

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1840

Брой действителни гласове: 1714

Брой недействителни гласове: 126

Брой мандати за разпределяне: 137

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Валери Иванов Иванов

585 гласа

ИЗБРАН

2. Христо Иванов Христов

648 гласа

ИЗБРАН

3. Мариана Иванова Якимова

582 гласа

ИЗБРАН

4. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

89 гласа

неизбран

5. Александър Василев Хамънов

441 гласа

неизбран

6. Красимир Василев Вълев

374 гласа

неизбран

7. Захаринка Тодорова Мазнева

79 гласа

неизбран

8. Христина Викторова Георгиева

31 гласа

неизбран

9. Ради Иванов Тончев

37 гласа

неизбран

10. Евгения Петрова Гечева

566 гласа

ИЗБРАН

11. Виолетка Събева Стоянова

43 гласа

неизбран

12. Севинч Даудова Караоглан

39 гласа

неизбран

13. Стойко Вътев Бърборски

34 гласа

неизбран

14. Миглена Вълчева Тошева

56 гласа

неизбран

15. Росен Томов Христов

604 гласа

ИЗБРАН

16. Ели Иванова Христова

637 гласа

ИЗБРАН

17. Елка Бойчова Пороминска

535 гласа

ИЗБРАН

18. Владимир Радославов Дончев

503 гласа

ИЗБРАН

19. Стоян Митев Желев

480 гласа

ИЗБРАН

20. Константин Петров Димитров

490 гласа

ИЗБРАН

21. Елиза Николаева Николова

438 гласа

неизбран

22. Веселина Благоева Иванова

418 гласа

неизбран

23. Надя Тошкова Банчева

420 гласа

неизбран

24. Стефан Йорданов Стефанов

425 гласа

неизбран

25. Даниела Иванова Никифорова

442 гласа

неизбран

26. Даниела Георгиева Вулева

433 гласа

неизбран

27. Божидар Борисов Игнатов

418 гласа

неизбран

28. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

402 гласа

неизбран

29. Бригита Емилова Костова-Атанасова

412 гласа

неизбран

30. Маньо Андреев Манев

399 гласа

неизбран

31. Стоянка Кирилова Витанова

388 гласа

неизбран

32. Николай Райков Николов

377 гласа

неизбран

33. Александър Николаев Димов

388 гласа

неизбран

34. Даниел Аспарухов Григоров

371 гласа

неизбран

35. Петър Иванов Китанов

473 гласа

ИЗБРАН

36. Ирина Василева Начкова

416 гласа

неизбран

37. Зоя Андреева Коцева-Пенева

397 гласа

неизбран

38. Христо Николаев Копаранов

394 гласа

неизбран

39. Елисавета Йорданова Йотова

387 гласа

неизбран

40. Павлина Иванова Кирцова

48 гласа

неизбран

41. Величка Дончева Петрова

39 гласа

неизбран

42. Мирослав Тодоров Мичев

376 гласа

неизбран

43. Ивайло Димитров Данов

796 гласа

ИЗБРАН

44. Христо Тодоров Христов

715 гласа

ИЗБРАН

45. Светлана Илиева Байчева

703 гласа

ИЗБРАН

46. Александър Димитров Машев

702 гласа

ИЗБРАН

47. Лидия Въчева Дикова

689 гласа

ИЗБРАН

48. Александър Андреев Андреев

672 гласа

ИЗБРАН

49. Пейчо Йорданов Пейчев

709 гласа

ИЗБРАН

50. Богдан Костадинов Петров

651 гласа

ИЗБРАН

51. Златка Стефанова Динева

657 гласа

ИЗБРАН

52. Стефан Николаев Марчев

659 гласа

ИЗБРАН

53. Ваня Траянова Стоянова

641 гласа

ИЗБРАН

54. Мария Димитрова Вълканова

650 гласа

ИЗБРАН

55. Чавдар Георгиев Тончев

682 гласа

ИЗБРАН

56. Георги Цветанов Леков

651 гласа

ИЗБРАН

57. Десислава Методиева Миразчийска

648 гласа

ИЗБРАН

58. Катерина Костадинова Кондакчиева

662 гласа

ИЗБРАН

59. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

641 гласа

ИЗБРАН

60. Наталия Василева Илиева

623 гласа

ИЗБРАН

61. Васил Георгиев Киров

608 гласа

ИЗБРАН

62. Лили Николова Лозанова

645 гласа

ИЗБРАН

63. Динела Иванова Велкова

655 гласа

ИЗБРАН

64. Детелина Димитрова Попова

675 гласа

ИЗБРАН

65. Георги Димитров Вълчанов

636 гласа

ИЗБРАН

66. Марина Иванова Маврова

649 гласа

ИЗБРАН

67. Румяна Кирилова Сидерова

686 гласа

ИЗБРАН

68. Антон Ангелов Ангелов

592 гласа

ИЗБРАН

69. Станислава Димитрова Райчева

609 гласа

ИЗБРАН

70. Любка Цветанова Здравкова

619 гласа

ИЗБРАН

71. Милчо Александров Занев

672 гласа

ИЗБРАН

72. Станчо Цветанов Станков

623 гласа

ИЗБРАН

73. Светозар Георгиев Златанов

662 гласа

ИЗБРАН

74. Христо Владов Хинов

611 гласа

ИЗБРАН

75. Светлана Лазарова Стоименова

619 гласа

ИЗБРАН

76. Вера Руменова Даскалова

630 гласа

ИЗБРАН

77. Гинка Христова Тодорова

654 гласа

ИЗБРАН

78. Милен Ангелов Дюлгеров

626 гласа

ИЗБРАН

79. Здравко Андонов Стойчев

621 гласа

ИЗБРАН

80. Анета Костадинова Ангелова

595 гласа

ИЗБРАН

81. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

589 гласа

ИЗБРАН

82. Иван Тодоров Кръпов

376 гласа

неизбран

83. Янаки Енчев Зибилянов

93 гласа

неизбран

84. Николай Аврамов Свинаров

404 гласа

неизбран

85. Христо Стефанов Ботев

822 гласа

ИЗБРАН

86. Стефан Христов Ботев

851 гласа

ИЗБРАН

87. Дарина Дончева Дончева

52 гласа

неизбран

88. Петър Георгиев Чергаров

513 гласа

ИЗБРАН

89. Петър Кирилов Петров

489 гласа

ИЗБРАН

90. Георги Йорданов Керезов

41 гласа

неизбран

91. Петър Антонов Антонов

65 гласа

неизбран

92. Даниела Стефанова Доковска

659 гласа

ИЗБРАН

93. Георги Николов Атанасов

564 гласа

ИЗБРАН

94. Цветана Иванова Чуклева

573 гласа

ИЗБРАН

95. Ина Николаева Лулчева

646 гласа

ИЗБРАН

96. Вяра Атанасова Мукова

518 гласа

ИЗБРАН

97. Ирена Иванова Савова

497 гласа

ИЗБРАН

98. Марияна Величкова Попова

483 гласа

ИЗБРАН

99. Радост Тодорова Ганчева

41 гласа

неизбран

100. Десислава Валентинова Димитрова

34 гласа

неизбран

101. Надежда Стоилова Савова

36 гласа

неизбран

102. Людмил Николов Рангелов

657 гласа

ИЗБРАН

103. Лъчезар Йорданов Тодоров

549 гласа

ИЗБРАН

104. Йосиф Давид Герон

617 гласа

ИЗБРАН

105. Верка Стоянова Миленова

503 гласа

ИЗБРАН

106. Ценимир Братоев Братоев

535 гласа

ИЗБРАН

107. Трифон Димитров Балевски

545 гласа

ИЗБРАН

108. Димитър Иванов Данаилов

496 гласа

ИЗБРАН

109. Мирослав Кирилов Димитров

500 гласа

ИЗБРАН

110. Таня Райчева Петрова

513 гласа

ИЗБРАН

111. Лилия Симеонова Георгиева

501 гласа

ИЗБРАН

112. Милена Димитрова Железарова-Беленска

519 гласа

ИЗБРАН

113. Георги Ламбрев Бакалов

534 гласа

ИЗБРАН

114. Пламен Василев Попадичов

510 гласа

ИЗБРАН

115. Красимир Иванов Краев

505 гласа

ИЗБРАН

116. Тодор Георгиев Милачков

516 гласа

ИЗБРАН

117. Екатерина Атанасова Спасова

504 гласа

ИЗБРАН

118. Борислав Станков Вълчев

79 гласа

неизбран

119. Деян Величков Борисов

33 гласа

неизбран

120. Мила Атанасова Коларова

38 гласа

неизбран

121. Петя Красимирова Кръстева

42 гласа

неизбран

122. Любомир Николаев Владикин

546 гласа

ИЗБРАН

123. Валентин Петров Маринов

487 гласа

ИЗБРАН

124. Иван Николаев Иванов

503 гласа

ИЗБРАН

125. Николай Стоянов Танков

505 гласа

ИЗБРАН

126. Михаил Иванов Тодоров

499 гласа

ИЗБРАН

127. Аделина Руменова Василева

516 гласа

ИЗБРАН

128. Марина Методиева Поптодорова-Христова

501 гласа

ИЗБРАН

129. Васил Евгениев Петров

488 гласа

ИЗБРАН

130. Милко Златков Михайлов

479 гласа

ИЗБРАН

131. Росица Жекова Демирова

517 гласа

ИЗБРАН

132. Ива Димитрова Георгиева

507 гласа

ИЗБРАН

133. Ренета Георгиева Станчева

495 гласа

ИЗБРАН

134. Димитър Любомиров Стефанов

487 гласа

ИЗБРАН

135. Мария Христова Дрехарова

492 гласа

ИЗБРАН

136. Владимир Иванов Григоров

487 гласа

ИЗБРАН

137. Даниел Сергеев Тунчев

490 гласа

ИЗБРАН

138. Анна Илчева Серафимова

522 гласа

ИЗБРАН

139. Христо Цветанов Христов

526 гласа

ИЗБРАН

140. Ясен Александров Найденов

51 гласа

неизбран

141. Моника Пламенова Янева

56 гласа

неизбран

142. Райна Георгиева Хаджиева

452 гласа

неизбран

143. Веска Атанасова Волева

473 гласа

ИЗБРАН

144. Христина Стефанова Попова-Стоянова

475 гласа

ИЗБРАН

145. Веселин Борисов Спасов

484 гласа

ИЗБРАН

146. Васил Стоилов Лазаров

478 гласа

ИЗБРАН

147. Мариана Емилова Вълкова

46 гласа

неизбран

148. Йелда Айдън Аптула

29 гласа

неизбран

149. Стоян Пламенов Георгиев

13 гласа

неизбран

150. Стефан Йорданов Първанов

348 гласа

неизбран

151. Здравко Петров Колев

454 гласа

неизбран

152. Красимира Димитрова Янева-Михайловска

455 гласа

неизбран

153. Максим Миланов Бачев

467 гласа

жребий

154. Георги Георгиев Ценев

478 гласа

ИЗБРАН

155. Виктор Нейков Михайлов

506 гласа

ИЗБРАН

156. Венецко Жиков Цоков

477 гласа

ИЗБРАН

157. Стоян Тодоров Колев

342 гласа

неизбран

158. Асен Александров Угрински

334 гласа

неизбран

159. Георги Николов Ценков

623 гласа

ИЗБРАН

160. Чавдар Димитров Чалбуров

467 гласа

жребий

161. Даринка Иванова Боева

505 гласа

ИЗБРАН

162. Анастасия Георгиева Вукадинова

486 гласа

ИЗБРАН

163. Георги Нушков Джамбазов

466 гласа

неизбран

164. Йордан Борисов Гогов

461 гласа

неизбран

165. Георги Стратиев Георгиев

470 гласа

ИЗБРАН

166. Стефан Александров Ангелов

464 гласа

неизбран

167. Тодор Иванов Кондов

455 гласа

неизбран

168. Володя Нанов Йотов

446 гласа

неизбран

169. Методи Любомиров Методиев

461 гласа

неизбран

170. Стефан Георгиев Сталев

487 гласа

ИЗБРАН

171. Анастас Иванов Димитров

455 гласа

неизбран

172. Юлия Савева Стоянова

463 гласа

неизбран

173. Надежда Красимирова Боева

29 гласа

неизбран

174. Ирина Стойкова Бърборска

33 гласа

неизбран

175. Нина Николова Седефова

497 гласа

ИЗБРАН

176. Златина Христова Георгиева

499 гласа

ИЗБРАН

177. Румяна Моева Радкова

490 гласа

ИЗБРАН

178. Валентин Габриел Бенатов

551 гласа

ИЗБРАН

179. Димитринка Стефанова Герганова

487 гласа

ИЗБРАН

180. Дочка Спиридонова Хрусанова

553 гласа

ИЗБРАН

181. Нели Любомирова Виодорова

496 гласа

ИЗБРАН

182. Ралица Босилкова Негенцова

609 гласа

ИЗБРАН

183. Атанас Асенов Махлелиев

468 гласа

ИЗБРАН

184. Виктор Марков Гугушев

376 гласа

неизбран

185. Петромир Иванов Кънчев

564 гласа

ИЗБРАН

186. Велислав Величков Величков

578 гласа

ИЗБРАН

187. Георги Дианов Гайдаров

577 гласа

ИЗБРАН

188. Валя Симеонова Гигова

517 гласа

ИЗБРАН

189. Гроздан Добрев Добрев

789 гласа

ИЗБРАН

190. Владислав Александров Янев

376 гласа

неизбран

191. Марио Унчов Топчийски

330 гласа

неизбран

192. Велина Аспарухова Рашкова

275 гласа

неизбран

193. Атанас Иванов Железчев

327 гласа

неизбран

194. Мариела Йорданова Стайкова

572 гласа

ИЗБРАН

195. Валентина Видинова Адиркова

314 гласа

неизбран

196. Димо Вергилов Димов

278 гласа

неизбран

197. Венелин Славчев Славчев

251 гласа

неизбран

198. Любомир Колев Денев

398 гласа

неизбран

199. Тодор Илиев Трифонов

260 гласа

неизбран

200. Гаврил Стефанов Благоев

260 гласа

неизбран

201. Валерий Илиев Ждраков

299 гласа

неизбран

202. Любомир Николаев Талев

268 гласа

неизбран

203. Александър Емилов Кашъмов

348 гласа

неизбран

204. Николай Димитров Рангелов

310 гласа

неизбран

205. Николай Евгениев Теохаров

253 гласа

неизбран

206. Силви Тошков Гаврилов

256 гласа

неизбран

207. Александър Михайлов Коджабашев

248 гласа

неизбран

208. Цено Христов Стоянов

244 гласа

неизбран

209. Петър Александров Зафиров

518 гласа

ИЗБРАН

210. Петър Иванов Матеев

238 гласа

неизбран

211. Петър Стоянов Божков

258 гласа

неизбран

212. Мария Василева Делчева

260 гласа

неизбран

213. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

256 гласа

неизбран

214. Румяна Борисова Нехризова

259 гласа

неизбран

215. Юлиан Людмилов Страшимиров

237 гласа

неизбран

216. Диньо Тенев Бозаджиев

235 гласа

неизбран

217. Николай Илиев Николов

523 гласа

ИЗБРАН

218. Светозар Стефанов Светозаров

266 гласа

неизбран

219. Веселин Христов Станчев

239 гласа

неизбран

220. Иван Георгиев Велов

248 гласа

неизбран

221. Ивайло Богомилов Луканов

228 гласа

неизбран

222. Велислава Петрова Кирилова

224 гласа

неизбран

223. Пламен Йорданов Ангелов

541 гласа

ИЗБРАН

224. Веселин Рашков Рашков

238 гласа

неизбран

225. Красимира Янкова Господинова

231 гласа

неизбран

226. Валентин Кирилов Савов

232 гласа

неизбран

227. Захари Георгиев Генов

499 гласа

ИЗБРАН

228. Никола Николов Касабов

273 гласа

неизбран

229. Янко Константинов Георгиев

238 гласа

неизбран

230. Мария Николаева Стефанова

241 гласа

неизбран

231. Александър Атанасов Великов

226 гласа

неизбран

232. Кирил Димитров Петров

243 гласа

неизбран

233. Ива Иванова Згурова-Шопова

511 гласа

ИЗБРАН

234. Вержиния Калинова Дакова

236 гласа

неизбран

235. Силвия Първанова Любенова

249 гласа

неизбран

236. Елеонора Кирилова Петрова

499 гласа

ИЗБРАН

237. Лозан Петров Попов

233 гласа

неизбран

238. Людмил Цветанов Мошолов

220 гласа

неизбран

239. Андрей Вячеславович Чекунов

217 гласа

неизбран

240. Ивета Валентинова Савова

219 гласа

неизбран

241. Ваньо Георгиев Новкиришки

284 гласа

неизбран

242. Никола Димитров Рангелов

647 гласа

ИЗБРАН

243. Любомира Костадинова Карпузова

485 гласа

ИЗБРАН

244. Иванка Стефанова Велинова

228 гласа

неизбран

245. Руска Георгиева Дучева

251 гласа

неизбран

246. Александър Богомилов Янкулов

217 гласа

неизбран

247. Христо Ценов Каленски

208 гласа

неизбран

248. Валентина Ангелова Виденова

223 гласа

неизбран

249. Румяна Георгиева Толева

222 гласа

неизбран

250. Мариана Маркова Айдарова

215 гласа

неизбран

251. Венцеслав Василев Йотов

206 гласа

неизбран

252. Радостина Тодорова Борисова

208 гласа

неизбран

253. Христо Иванов Коцев

207 гласа

неизбран

254. Диана Любомирова Каменова

210 гласа

неизбран

255. Виктория Христова Владова

216 гласа

неизбран

256. Божидар Николов Харизанов

212 гласа

неизбран

257. Меркадо Моис Натан

216 гласа

неизбран

258. Мариана Христова Цветкова

214 гласа

неизбран

259. Светлана Иванова Бояджиева

232 гласа

неизбран

260. Николай Димитров Ганев

223 гласа

неизбран

261. Ясен Георгиев Стоев

497 гласа

ИЗБРАН

262. Наталия Николова Тодорова

497 гласа

ИЗБРАН

263. Силва Александрова Петкова

223 гласа

неизбран

264. Николина Драганова Чакърова-Вълкова

578 гласа

ИЗБРАН

265. Виктор Йосифов Огойски

208 гласа

неизбран

266. Елица Славчова Велкова

220 гласа

неизбран

267. Албена Йосифова Крапчева

219 гласа

неизбран

268. Борислава Стефанова Сиракова-Христова

206 гласа

неизбран

269. Цанка Тодорова Тороманова

217 гласа

неизбран

270. Дариана Александрова Георгиева

216 гласа

неизбран

271. Елиян Михайлов Михайлов

207 гласа

неизбран

272. Християн Станиславов Лаков

216 гласа

неизбран

273. Ивайло Христов Мазнев

209 гласа

неизбран

274. Николай Тодоров Беров

228 гласа

неизбран

275. Тервел Милков Гърчев

221 гласа

неизбран

276. Илиан Милков Василев

203 гласа

неизбран

277. Георги Боянов Милушев

216 гласа

неизбран

278. Венелин Стефанов Ненов

209 гласа

неизбран

279. Любомир Иванов Новиков

228 гласа

неизбран

280. Иво Милчев Георгиев

211 гласа

неизбран

281. Ангел Страхилов Иванчев

215 гласа

неизбран

282. Георги Иванов Неделчев

503 гласа

ИЗБРАН

283. Кирил Иванов Александров

746 гласа

ИЗБРАН

284. Камен Добринов Добрев

207 гласа

неизбран

285. Майкъл Билал Ел - Тал

467 гласа

жребий

286. Стоян Красимиров Кожухаров

463 гласа

неизбран

287. Борислав Георгиев Ганчев

454 гласа

неизбран

288. Цанко Стефанов Славчев

454 гласа

неизбран

289. Вася Тодорова Илиева

510 гласа

ИЗБРАН

290. Николай Николов Тодоров

342 гласа

неизбран

291. Чавдар Петров Пенков

362 гласа

неизбран

292. Николай Георгиев Манчев

353 гласа

неизбран

 

 

ИК на САК установи, че трима от кандидатите за делегати, а именно: Майкъл Билал Ел – Тал, Максим Миланов Бачев и Чавдар Димитров Чалбуров са получили равен брой действителни гласове: 467, поради което за 137-мия мандат трябва да бъде проведен публичен жребий по реда, утвърден с Решение №51/04.02.2016 г. В присъствието на двамата неангажирани с изборния процес адвокати и други адвокати от САК, присъстващи във фоайето на зала „Св.София“ се проведе публичния жребий, в резултат на който публично беше изтеглено името на Чавдар Димитров Чалбуров, който следва да се счита за избран и попълва 137-мия мандат за делегат на ОС на адвокатите в страната.

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател на ИБ:

……………………………….

Членове на ИБ:            

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на САК, неангажирани в изборния процес:

 

1.

ИВАН БОЯНОВ ИЛЧОВ

..................

 

 

 

2.

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА

.........................

 

 

 

 

 

 

Споделяне