Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Общо събрание

Протокол от годишното общо събрание на САК от 28-29 януари 2023 г.
Протокол и решение на избирателната комисия за определяне резултатите от допълнителния избор за делегати
Допълнителен избор (балотаж) за делегати от САК в Общото събрание на адвокатите от страната
Протокол № 12 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол и решение на избирателната комисия за определяне резултатите от първия тур на изборите за делегати
Протокол № 9 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия на САК
Съобщение от избирателната комисия на САК относно изборите за делегати
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 5 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 4 от заседание на Избирателната комисия на САК
По т. 4 от Дневния ред - Проект на бюджета на колегията за 2023 г.
Протокол № 3 от заседание на Избирателната комисия на САК
По т. 3 от Дневния ред - Разглеждане отчета на дисциплинарния съд към САК
Протокол № 2 от заседание на Избирателната комисия на САК
По т. 2 от Дневния ред - Разглеждане доклада на контролния съвет
Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия на САК
По т. 1 от Дневния ред - Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет
Покана/Държавен вестник
Протокол за избор на членове на избирателна комисия за изборите за делегати на ОСАС през 2023 г.
Протокол от годишното общо събрание на САК от 29-30 януари 2022 г.
Доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2021
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки