Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Общо събрание

Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК през 2024 година
Решения на Избирателната комисия на САК, допълнителен избор на 04.02.2024 г.
Протоколи с резултати от допълнителния избор на 04.02.2024 г.
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 10 от заседание на Избирателната комисия на САК
Решения на Избирателната комисия на САК от 29.01.2024 г.
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 5 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 4 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 3 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 2 от заседание на Избирателната комисия на САК
По т. 1 от Дневния ред - Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него
По т. 2 от Дневния ред - Разглеждане доклада на контролния съвет
По т. 3 от Дневния ред - Разглеждане отчета на дисциплинарния съд
По т. 4 от Дневния ред - Приемане бюджета на колегията за 2024 година
Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия на САК
Относно изборите за органи на САК и делегати от САК за Общото събрание на адвокатите в страната
Покана/Държавен вестник
Протокол от годишното общо събрание на САК от 28-29 януари 2023 г.
Протокол и решение на избирателната комисия за определяне резултатите от допълнителния избор за делегати
Допълнителен избор (балотаж) за делегати от САК в Общото събрание на адвокатите от страната
Протокол № 12 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки