Приложение №2 към Протокол №12 - образец на бюлетина за избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната

Споделяне