Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Протоколи

Кандидати за висши органи на Адвокатура 2021 г.
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия
Образец на бюлетина за допълнителен избор
Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК
Протокол на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
т. 3 Отчета на Дисциплинарния съд
т. 1 Отчета за дейността на Адвокатския съвет
т. 2 Доклад на Контролния съвет
т. 4 Отчет на управителя на ОК „Адвокат“
Приложение № 3 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK
Протокол № 4 на ИК Образци на изборни книжа
Образец на бюлетина
Указания за гласуване в изборите за делегати
ПЪЛНОМОЩНО ЗА ИЗБОРИ 2021-САК Образец
Отговор от Министъра на здравеопазването
Протокол № 3 от заседание на Избирателната комисия
Отговор от Министъра на здравеопазването
Проектобюджет 2021
Проектобюджет 2021
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки