Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Протоколи


Протокол от годишното общо събрание на САК от 29-30 януари 2022 г.
Доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2021
По т. 1 от Дневния ред - отчет на Софийски адвокатски съвет
По т. 2 от Дневния ред - Доклад на Контролния съвет на САК за 2021
По т. 3 от Дневния ред - Отчет на Дисциплинарния съд на САК за 2021
По т. 4 от Дневния ред - Доклад относно База Лозенец
По т. 5 от Дневния ред - ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА САК за 2022 г.
Кандидати за висши органи на Адвокатура 2021 г.
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия
Образец на бюлетина за допълнителен избор
Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК
Протокол на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
т. 3 Отчета на Дисциплинарния съд
т. 1 Отчета за дейността на Адвокатския съвет
т. 2 Доклад на Контролния съвет
т. 4 Отчет на управителя на ОК „Адвокат“
Приложение № 3 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK
Протокол № 4 на ИК Образци на изборни книжа
Образец на бюлетина
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събрание



Бърз достъп

Още полезни връзки