Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Протоколи


Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК през 2024 година
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 10 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол от годишното общо събрание на САК от 28-29 януари 2023 г.
По т. 4 от Дневния ред - Проект на бюджета на колегията за 2023 г.
По т. 3 от Дневния ред - Разглеждане отчета на дисциплинарния съд към САК
По т. 2 от Дневния ред - Разглеждане доклада на контролния съвет
По т. 1 от Дневния ред - Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет
Протокол от годишното общо събрание на САК от 29-30 януари 2022 г.
Решения на Избирателната комисия на САК от 30.01.2022 г.
Доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2021
По т. 1 от Дневния ред - отчет на Софийски адвокатски съвет
По т. 2 от Дневния ред - Доклад на Контролния съвет на САК за 2021
По т. 3 от Дневния ред - Отчет на Дисциплинарния съд на САК за 2021
По т. 4 от Дневния ред - Доклад относно База Лозенец
По т. 5 от Дневния ред - ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА САК за 2022 г.
Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК
Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК
т. 3 Отчета на Дисциплинарния съд
т. 1 Отчета за дейността на Адвокатския съвет
т. 2 Доклад на Контролния съвет
т. 4 Отчет на управителя на ОК „Адвокат“
Образец на бюлетина
Отговор от Министъра на здравеопазването
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки