Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Бюджет

Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2024 г.
Междинен отчет по бюджета за 2023 г.
Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2023 г.
Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2022 г.
Междинен отчет по бюджета за 2021 г.
Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2021 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки