Състав и структура

Дисциплинарният съд при САК провежда своите заседания в заседателната зала на САС в сградата на "бул. Витоша" № 1А, етаж 3

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ САК

Председател

Трендафил Бонев Трендафилов

Трендафил Бонев Трендафилов

Трендафил Бонев Трендафилов е адвокат от САК с общ адвокатски...

1 с- в

Председател

Трендафил Бонев Трендафилов

Трендафил Бонев Трендафилов

Трендафил Бонев Трендафилов е адвокат от САК с общ адвокатски...

Членове

Даниела Георгиева Хаджова

Даниела Георгиева Хаджова

Даниела Георгиева Хаджова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

Любка Младенова Ценова

Любка Младенова Ценова

Любка Младенова Ценова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с...

2 с-в

Председател

 Владимир Тодоров Петков

Владимир Тодоров Петков

Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия, Октомври 1997 – и понастоящем.

Членове

Екатерина Спасова Методиева

Екатерина Спасова Методиева

Екатерина Спасова Методиева се дипломира като юрист в Юридически факултет...

Делина Павлова Павлова

Делина Павлова Павлова

Делина Павлова завършва право в Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград,...

3 с-в

Председател

Радослав Иванов Тонев

Радослав Иванов Тонев

Радослав Иванов Тонев е адвокат от Софийската адвокатска колегия с...

Членове

Бригита Емилова Костова-Атанасова
Ненка Иванова Иванова

Ненка Иванова Иванова

Ненка Иванова Иванова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с...

4 с-в

Председател

Тодорка Димитрова Ангелова

Тодорка Димитрова Ангелова

Тодорка Димитрова Ангелова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с...

Членове

Мария Димитрова Тончева

Мария Димитрова Тончева

Мария Димитрова Тончева е адвокат с 17 години адвокатски стаж.

Калина Иванова Кавалджиева

Калина Иванова Кавалджиева

Калина Кавалджиева е адвокат при Софийска адвокатска колегия с над...

5 с-в

Председател

Даниела Иванова Никифорова

Членове

Иван Веселинов Ангелов

Иван Веселинов Ангелов

Адвокат Иван Ангелов завършва Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент...

Христина Валериева Танчева

Христина Валериева Танчева

Христина Танчева е адвокат при Софийска адвокатска колегия с общ...

Споделяне