Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Дежурни адвокати 01.06.2024 г. - 30.06.2024 г.
Дежурни адвокати от 01.05.2024г. до 31.05.2024 г.
Дежурни адвокати 01.04.2024 г.- 30.04.2024 г.
Дежурни адвокати 01.03.2024 г. - 31.03.2024 г.
Дежурни адвокати 01.02.2024 г. - 29.02.2024 година
Дежурни адвокати 01.01.2024 г. - 31.01.2024 година
Дежурни адвокати 1.12.2023 г. - 31.12.2023 г.
Дежурни адвокати 1.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2024 година
Дежурни адвокати 1.10.2023 г. - 31.10.2023 г.
Дежурни адвокати 1.09.2023 г. - 30.09.2023 г.
Дежурни адвокати 1.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
Дежурни адвокати 1.07.2023 г. - 31.07.2023 г.
Дежурни адвокати 1.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
Дежурни адвокати 1.05.2023 г. - 31.05.2023 г.
Дежурни адвокати 1.04.2023 г. - 30.04.2023 г.
Дежурни адвокати 01.03.2023 г. - 31.03.2023 г.
Дежурни адвокати 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г.
Дежурни адвокати 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки