Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дежурен адвокат

Дежурни адвокати 1.10.2023 г. - 31.10.2023 г.
Дежурни адвокати 1.09.2023 г. - 30.09.2023 г.
Дежурни адвокати 1.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
Дежурни адвокати 1.07.2023 г. - 31.07.2023 г.
Дежурни адвокати 1.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
Дежурни адвокати 1.05.2023 г. - 31.05.2023 г.
Дежурни адвокати 1.04.2023 г. - 30.04.2023 г.
Дежурни адвокати 01.03.2023 г. - 31.03.2023 г.
Дежурни адвокати 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г.
Дежурни адвокати 01.01.2023 г. - 31.01.2023 г.
Дежурни адвокати 1.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Дежурни адвокати 1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.
Срок за подаване на Заявление за дежурен и резервен адвокат за 2023 година
Дежурни адвокати 1.10.2022 г. - 31.10.2022 г.
Дежурни адвокати 1.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
Дежурни адвокати 1.08.2022 г. - 31.08.2022 г.
Дежурни адвокати 1.07.2022 г. - 31.07.2022 г.
Дежурни адвокати 1.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Списък на дежурни адвокати от 01.05.2022 до 31.05.2022
Списък на дежурни адвокати от 01.04.2022 до 30.04.2022
Списък на дежурни адвокати от 01.03.2022 до 31.03.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.02.2022 до 28.02.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.01.2022 до 31.01.2022
Списък на дежурни адвокати за 01.12.2021 до 31.12.2021
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки