Промяна на седалище

Според чл. 63, ал.1 от закона за адвокатурата, адвокатското дружество може да премести седалището си в друго населено място, ако съдружник в адвокатското дружество има кантора там. Ако това населено място е в района на друга адвокатска колегия, адвокатското дружество е длъжно да подаде заявление за вписване в регистъра на тази колегия и в регистъра на съответния окръжен съд по новото седалище.

Дружеството може да подаде заявление за промяна на седалището си в друго населено място в района на същата адвокатска колегия, стига съдружник в адвокатското дружество да има кантора там.

За преместване на седалището на адвокатско дружество в района на друга адвокатска колегия се подава заявление по образец – Приложение № 16 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

Съобразно нормата на чл. 50 от Наредба № 3/2020 г., при преместване на седалището в населено място в района на друга адвокатска колегия дружеството следва първо да подаде заявление за вписване на новото седалище в регистъра на съответния окръжен съд по новото седалище. В нормата на чл. 63 от Закона за адвокатурата е посочено, че: „адвокатското дружество е длъжно да подаде заявление за вписване в регистъра на новата колегия и в регистъра на съответния окръжен съд по новото седалище“. Съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет по новото седалище незабавно уведомява Висшия адвокатски съвет за отразяване на преместването в Единния регистър на адвокатските дружества и адвокатския съвет по старото седалище за заличаване на вписването в неговия регистър.

Споделяне