Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правила и документи

Домашни любимци в базата на САК в ОД „ЛОЗЕНЕЦ"
Общи условия за електронни плащания на Осигурителна каса "Адвокат"
Правила за ползване на библиотеката и споделен офис на САК
Правила за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане  на адвокатите от САК
Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Общи условия за електронни плащания на Софийска адвокатска колегия
Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Цени за нощувка в Хижа „Адвокат“
Правилник за организацията на дейността и вътрешния трудов ред на Софийска адвокатска колегия
ПРАВИЛА за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Такси събирани от Софийска адвокатска колегия
Закон за Адвокатурата
Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители
Правила за работата на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки