Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Правила и документи

Правила за ползване на библиотеката и споделен офис на САК
Правила за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане  на адвокатите от САК
Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Общи условия за електронни плащания на Софийска адвокатска колегия
Цени за нощувка в Хижа „Адвокат“
Правилник за организацията на дейността и вътрешния трудов ред на Софийска адвокатска колегия
ПРАВИЛА за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв.
Такси събирани от Софийска адвокатска колегия
Закон за Адвокатурата
Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители
Правила за работата на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки