Протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

07.02.2016 г. – Допълнителен избор

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

Днес, 07.02.2016 г., в 23:40 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател:

Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

 

Райна Георгиева Беловеждова-Антонова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

 

 

Гласуването започна в 09:00 часа на 07.02.2016 г. и приключи в 16:20 часа на 07.02.2016 г. във фоайето на зала „Св.София“ в сградата на Народното събрание (бивш Партиен дом) в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 30.01.2016 г., а именно:

 

  1. 1.ИВАН БОЯНОВ ИЛЧОВ
  2. 2.ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи от проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5477

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

1844

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

767

Брой на пълномощните

767

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии

0

Брой намерени пликове в изборните кутии:

1844

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

1843

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1602

Брой недействителни гласове: 241

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Ивайло Димитров Данов

1035 гласа

ИЗБРАН

2. Елка Бойчова Пороминска

567 гласа

неизбран

 

2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1784

Брой недействителни гласове: 59

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Мариана Иванова Якимова

55 гласа

неизбран

2. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

61 гласа

неизбран

3. Александър Василев Хамънов

442 гласа

неизбран

4. Красимир Василев Вълев

34 гласа

неизбран

5. Захаринка Тодорова Мазнева

53 гласа

неизбран

6. Христина Викторова Георгиева

13 гласа

неизбран

7. Ради Иванов Тончев

16 гласа

неизбран

8. Евгения Петрова Гечева

41 гласа

неизбран

9. Виолетка Събева Стоянова

21 гласа

неизбран

10. Стойко Вътев Бърборски

15 гласа

неизбран

11. Миглена Вълчева Тошева

20 гласа

неизбран

12. Елка Бойчова Пороминска

552 гласа

ИЗБРАН резервен член

13. Владимир Радославов Дончев

551 гласа

неизбран

14. Константин Петров Димитров

546 гласа

неизбран

15. Елиза Николаева Николова

452 гласа

неизбран

16. Веселина Благоева Иванова

448 гласа

неизбран

17. Надя Тошкова Банчева

451 гласа

неизбран

18. Стефан Йорданов Стефанов

101 гласа

неизбран

19. Даниела Георгиева Вулева

76 гласа

неизбран

20. Божидар Борисов Игнатов

67 гласа

неизбран

21. Бригита Емилова Костова-Атанасова

78 гласа

неизбран

22. Емил Митков Йошев

81 гласа

неизбран

23. Христо Николаев Копаранов

440 гласа

неизбран

24. Зоя Андреева Коцева-Пенева

72 гласа

неизбран

25. Христо Николов Димитров

17 гласа

неизбран

26. Елисавета Йорданова Йотова

413 гласа

неизбран

27. Павлина Иванова Кирцова

15 гласа

неизбран

28. Величка Дончева Петрова

11 гласа

неизбран

29. Ивайло Димитров Данов

886 гласа

ИЗБРАН основен член

30. Христо Тодоров Христов

826 гласа

ИЗБРАН основен член

31. Светлана Илиева Байчева

772 гласа

ИЗБРАН основен член

32. Александър Димитров Машев

785 гласа

ИЗБРАН основен член

33. Лидия Въчева Дикова

757 гласа

ИЗБРАН основен член

34. Александър Андреев Андреев

695 гласа

ИЗБРАН основен член

35. Борислав Станков Вълчев

745 гласа

ИЗБРАН основен член

36. Пейчо Йорданов Пейчев

754 гласа

ИЗБРАН основен член

37. Богдан Костадинов Петров

683 гласа

ИЗБРАН основен член

38. Златка Стефанова Динева

692 гласа

ИЗБРАН основен член

39. Стефан Николаев Марчев

696 гласа

ИЗБРАН основен член

40. Мария Димитрова Вълканова

695 гласа

ИЗБРАН основен член

41. Чавдар Георгиев Тончев

697 гласа

ИЗБРАН основен член

42. Десислава Методиева Миразчийска

661 гласа

ИЗБРАН резервен член

43. Катерина Костадинова Кондакчиева

593 гласа

ИЗБРАН резервен член

44. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

645 гласа

ИЗБРАН резервен член

45. Георги Цветанов Леков

632 гласа

ИЗБРАН резервен член

46. Ваня Траянова Стоянова

613 гласа

ИЗБРАН резервен член

47. Наталия Василева Илиева

584 гласа

ИЗБРАН резервен член

48. Васил Георгиев Киров

631 гласа

ИЗБРАН резервен член

49. Лили Николова Лозанова

650 гласа

ИЗБРАН резервен член

50. Детелина Димитрова Попова

649 гласа

ИЗБРАН резервен член

51. Динела Иванова Велкова

682 гласа

ИЗБРАН основен член

52. Георги Димитров Вълчанов

625 гласа

ИЗБРАН резервен член

53. Марина Иванова Маврова

527 гласа

неизбран

54. Любомир Николаев Владикин

655 гласа

ИЗБРАН резервен член

55. Владислав Александров Янев

405 гласа

неизбран

56. Мариела Йорданова Стайкова

304 гласа

неизбран

57. Валентина Видинова Адиркова

414 гласа

неизбран

58. Венелин Славчев Славчев

250 гласа

неизбран

59. Тодор Илиев Трифонов

263 гласа

неизбран

60. Валерий Илиев Ждраков

286 гласа

неизбран

61. Любомир Николаев Талев

255 гласа

неизбран

62. Александър Емилов Кашъмов

338 гласа

неизбран

63. Николай Димитров Рангелов

318 гласа

неизбран

64. Николай Евгениев Теохаров

247 гласа

неизбран

65. Силви Тошков Гаврилов

245 гласа

неизбран

66. Цено Христов Стоянов

248 гласа

неизбран

67. Мария Василева Делчева

261 гласа

неизбран

68. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

259 гласа

неизбран

69. Румяна Борисова Нехризова

248 гласа

неизбран

70. Юлиан Людмилов Страшимиров

222 гласа

неизбран

71. Теодор Артуров Божинов

388 гласа

неизбран

72. Валери Янков Тарандов

370 гласа

неизбран

73. Мартин Ванев Попов

22 гласа

неизбран

74. Велислав Величков Величков

75 гласа

неизбран

75. Николай Стефанов Руневски

436 гласа

неизбран

76. Звезделин Емилов Лазаров

441 гласа

неизбран

77. Иван Тодоров Кръпов

403 гласа

неизбран

 

 

3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1672

Брой недействителни гласове: 171

Брой мандати за разпределяне: 7

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Христо Иванов Христов

937 гласа

ИЗБРАН

2. Красимир Василев Вълев

41 гласа

неизбран

3. Захаринка Тодорова Мазнева

55 гласа

неизбран

4. Христина Викторова Георгиева

14 гласа

неизбран

5. Ради Иванов Тончев

18 гласа

неизбран

6. Евгения Петрова Гечева

646 гласа

неизбран

7. Виолетка Събева Стоянова

18 гласа

неизбран

8. Стойко Вътев Бърборски

15 гласа

неизбран

9. Миглена Вълчева Тошева

25 гласа

неизбран

10. Веселина Благоева Иванова

42 гласа

неизбран

11. Надя Тошкова Банчева

50 гласа

неизбран

12. Божидар Борисов Игнатов

467 гласа

неизбран

13. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

449 гласа

неизбран

14. Елисавета Йорданова Йотова

79 гласа

неизбран

15. Зоя Андреева Коцева-Пенева

412 гласа

неизбран

16. Павлина Иванова Кирцова

19 гласа

неизбран

17. Величка Дончева Петрова

10 гласа

неизбран

18. Румяна Кирилова Сидерова

809 гласа

ИЗБРАН

19. Милчо Александров Занев

774 гласа

ИЗБРАН

20. Любка Цветанова Здравкова

749 гласа

ИЗБРАН

21. Станислава Димитрова Райчева

716 гласа

ИЗБРАН

22. Станчо Цветанов Станков

759 гласа

ИЗБРАН

23. Велина Аспарухова Рашкова

267 гласа

неизбран

24. Николай Илиев Николов

654 гласа

ИЗБРАН

25. Светозар Стефанов Светозаров

274 гласа

неизбран

26. Веселин Христов Станчев

239 гласа

неизбран

27. Иван Георгиев Велов

258 гласа

неизбран

28. Ивайло Богомилов Луканов

237 гласа

неизбран

29. Захари Георгиев Генов

291 гласа

неизбран

30. Гергана Красимирова Бакърджиева

12 гласа

неизбран

 

 

4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1560

Брой недействителни гласове: 283

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Светозар Георгиев Златанов

909 гласа

ИЗБРАН

2. Пламен Йорданов Ангелов

651 гласа

неизбран

 

 

5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1728

Брой недействителни гласове: 115

Брой мандати за разпределяне: 15

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Христо Иванов Христов

124 гласа

неизбран

2. Захаринка Тодорова Мазнева

73 гласа

неизбран

3. Христина Викторова Георгиева

20 гласа

неизбран

4. Ради Иванов Тончев

21 гласа

неизбран

5. Евгения Петрова Гечева

70 гласа

неизбран

6. Виолетка Събева Стоянова

33 гласа

неизбран

7. Стойко Вътев Бърборски

23 гласа

неизбран

8. Миглена Вълчева Тошева

27 гласа

неизбран

9. Стефан Йорданов Стефанов

473 гласа

неизбран

10. Даниела Иванова Никифорова

535 гласа

неизбран

11. Даниела Георгиева Вулева

460 гласа

неизбран

12. Полина Еленкова Еленкова-Пешева

459 гласа

неизбран

13. Бригита Емилова Костова-Атанасова

470 гласа

неизбран

14. Емил Митков Йошев

474 гласа

неизбран

15. Мирослав Тодоров Мичев

487 гласа

неизбран

16. Светозар Георгиев Златанов

797 гласа

ИЗБРАН

17. Светлана Лазарова Стоименова

752 гласа

ИЗБРАН

18. Катерина Костадинова Кондакчиева

755 гласа

ИЗБРАН

19. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

777 гласа

ИЗБРАН

20. Марина Иванова Маврова

756 гласа

ИЗБРАН

21. Христо Владов Хинов

722 гласа

ИЗБРАН

22. Вера Руменова Даскалова

755 гласа

ИЗБРАН

23. Гинка Христова Тодорова

755 гласа

ИЗБРАН

24. Милен Ангелов Дюлгеров

730 гласа

ИЗБРАН

25. Валентин Петров Маринов

685 гласа

ИЗБРАН

26. Анета Костадинова Ангелова

694 гласа

ИЗБРАН

27. Милена Валентинова Калчева-Кукушева

676 гласа

ИЗБРАН

28. Здравко Андонов Стойчев

699 гласа

ИЗБРАН

29. Янко Константинов Георгиев

280 гласа

неизбран

30. Мария Николаева Стефанова

243 гласа

неизбран

31. Александър Атанасов Великов

249 гласа

неизбран

32. Кирил Димитров Петров

289 гласа

неизбран

33. Ива Иванова Згурова-Шопова

800 гласа

ИЗБРАН

34. Вержиния Калинова Дакова

261 гласа

неизбран

35. Силвия Първанова Любенова

754 гласа

ИЗБРАН

36. Елеонора Кирилова Петрова

278 гласа

неизбран

37. Любомира Костадинова Карпузова

273 гласа

неизбран

38. Никола Николов Касабов

291 гласа

неизбран

39. Людмил Цветанов Мошолов

242 гласа

неизбран

40. Руска Георгиева Дучева

270 гласа

неизбран

41. Ясен Георгиев Стоев

267 гласа

неизбран

42. Наталия Николова Тодорова

218 гласа

неизбран

 

 

Кандидатите, избрани за повече от един орган на САК следва да заявят в 3-дневен срок от датата на обявяване на решението за избор, в писмен вид, пред ИК на САК за кой от органите желаят да встъпят. В случай че не депозират такова заявление в указания срок, същите ще се считат за избрани за органа, за който са получили най-много действителни гласове.

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл.106, ал.1-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

 

Председател на ИБ:

……………………………….

Членове на ИБ:            

1. .........................................

 

2. .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на САК, неангажирани в изборния процес:

 

1.

ИВАН БОЯНОВ ИЛЧОВ

..................

 

 

 

2.

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА

.........................

 

 

 

 

 

 

Споделяне