Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Библиотека

Колекция „Редки и ценни издания“ в библиотеката на Софийска адвокатска колегия
Дарители на библиотеката на САК за месец ноември 2023 г.
Новопостъпили книги във фонда на Библиотеката на САК за месец септември 2023 г.
Правила за ползване на библиотеката и споделен офис на САК
Дарители на библиотеката за месец юли 2023 г.
Библиотеката на Софийска адвокатска колегия получи грамота за повишаване на качеството на образованието в областта на библиотечно-информационните наук...
Интернет каталог на библиотеката на САК
Покана за стаж на студенти специалност "Библиотечно-информационни науки"
Дигитални ресурси в библиотеката на САК
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки