Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Обучение на тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на търговската регистрация“
Обучение на тема: „Обективно съединяване на искове по ГПК“
Обучение на тема: „Транспортни престъпления“ – II част
	Обучение на тема: „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите членки - изисквания към националните органи, произтичащи от принципите...
Обучение на тема: „Защита на собствеността (структура на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и взаимовръзка с разпоредбите му). Лишаване от собственост - до...
Обучение на тема: „Транспортни престъпления“ – I част
Обучение на тема: „Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съ...
Обучение на тема: „Същност и прилагане на принципа за отчетност при защитата на личните данни“
Обучение на тема: „Прилагане на изискванията за върховенство на правото в ЕС от националните съдилища“
Обучение на тема: „Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“
Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“
Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“
Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“
Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“
Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашно...
Обучение на тема: „Прилагане на защитата на личните данни“
Обучение на тема: „Проблеми на обезпечителното производство по ГПК“
Обучение на тема: „Извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на ПЕС“
Обучение на тема: „Проблеми на гражданската конфискация“
Обучение на тема: „Участието на адвокатите в процедурата по медиация – възможности и предизвикателства. Законодателни промени“
Цени за нощувка в Хижа „Адвокат“
Документален филм за живота и дейността на Кристиан Таков
Конференция по повод Деня на адвоката и 125 годишнината на Софийска адвокатска колегия
Дневен ред за 19.10.2022
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки