Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Протокол № 16 от 15.05.2024 г.
Протокол № 15 от 08.05.2024 г.
Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 9 дисциплинарни дела
Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 28 дисциплинарни дела
Протокол № 14 от 26.04.2024 г.
Протокол № 13 от 17.04.2024 г.
Протокол № 12 от 10.04.2024 г.
Протокол № 11 от 03.04.2024 г.
Обявление на 2 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Обявление на 4 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Протокол № 10 от 27.03.2024 г.
Бюджет на Софийска адвокатска колегия за 2024 г.
Протокол № 9 от 14.03.2024 г.
Протокол № 8 от 06.03.2024 г.
Общи условия за електронни плащания на Осигурителна каса "Адвокат"
Протокол № 7 от 21.02.2024 г.
Протокол № 6 от 07.02.2024 г.
Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК през 2024 година
Протокол № 5 от 31.01.2024 г.
Решения на Избирателната комисия на САК, допълнителен избор на 04.02.2024 г.
Протоколи с резултати от допълнителния избор на 04.02.2024 г.
Протокол № 4 от 24.01.2024 г.
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Дневен ред за 31.01.2024 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки