Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Правила за ползване на библиотеката и споделен офис на САК
Правила за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане  на адвокатите от САК
Междинен отчет по бюджета за 2023 г.
Правила за ползване на кантори, собственост на САК
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Протокол № 16 от 05.07.2023 г.
Дневен ред за 19.07.2023
Протокол № 15 от 21.06.2023 г.
Дневен ред за 05.07.2023
Протокол № 14 от 07.06.2023 г.
Дневен ред за 21.06.2023
Дневен ред за 07.06.2023
Протокол № 13 от 17.05.2023 г.
Протокол № 12 от 03.05.2023 г.
Протокол № 11 от 19.04.2023 г.
Дневен ред за 17.05.2023
Общи условия за електронни плащания на Софийска адвокатска колегия
Дневен ред за 03.05.2023
Дневен ред за 19.04.2023
Протокол № 10 от 05.04.2023 г.
Дневен ред за 05.04.2023
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 2-ри състав
Протокол № 9 от 15.03.2023 г.
Протокол № 8 от 08.03.2023 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки