Общото събрание на адвокатите от страната

Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6. Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 11, ал.3, изр. 2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

ДЕЛЕГАТИ
ЗА ОБЩОНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27 и 28 ФЕВРУАРИ 2016 г. СОФИЯ:


    1. СТЕФАН ХРИСТОВ БОТЕВ         
    2. ХРИСТО СТЕФАНОВ БОТЕВ         
    3. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ         
    4. ГРОЗДАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ         
    5. КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ         
    6. ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ         
    7. ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ         
    8. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА         
    9. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ         
   10. ЛИДИЯ ВЪЧЕВА ДИКОВА         
   11. РУМЯНА КИРИЛОВА СИДЕРОВА         
   12. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ         
   13. ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА         
   14. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ         
   15. МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ         
   16. КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА         
   17. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ         
   18. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА         
   19. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРЧЕВ         
   20. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА         
   21. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ         
   22. ДИНЕЛА ИВАНОВА ВЕЛКОВА         
   23. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА         
   24. БОГДАН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ         
   25. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ         
   26. МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА         
   27. МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА         
   28. ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА         
   29. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ         
   30. НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ         
   31. ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА         
   32. ЛИЛИ НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА         
   33. ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА         
   34. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-ТРУНГОВА         
   35. ЕЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА         
   36. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ         
   37. ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА         
   38. МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ         
   39. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЦЕНКОВ         
   40. НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА         
   41. СТАНЧО ЦВЕТАНОВ СТАНКОВ         
   42. ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ         
   43. ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ЗДРАВКОВА         
   44. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА         
   45. ЙОСИФ ДАВИД ГЕРОН         
   46. ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ         
   47. РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА         
   48. СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА         
   49. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ         
   50. РОСЕН ТОМОВ ХРИСТОВ         
   51. АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА         
   52. АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ         
   53. МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЧЕВА-КУКУШЕВА         
   54. ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИВАНОВ         
   55. МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА         
   56. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ         
   57. НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЧАКЪРОВА-ВЪЛКОВА         
   58. ГЕОРГИ ДИАНОВ ГАЙДАРОВ         
   59. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА         
   60. МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА         
   61. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА         
   62. ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ         
   63. ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ         
   64. ДОЧКА СПИРИДОНОВА ХРУСАНОВА         
   65. ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ         
   66. ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ         
   67. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ВЛАДИКИН         
   68. ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ         
   69. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ         
   70. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА         
   71. ЦЕНИМИР БРАТОЕВ БРАТОЕВ         
   72. ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ БАКАЛОВ         
   73. ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ         
   74. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ         
   75. АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА         
   76. МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕЗАРОВА-БЕЛЕНСКА         
   77. ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА         
   78. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗАФИРОВ         
   79. ВАЛЯ СИМЕОНОВА ГИГОВА         
   80. РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА         
   81. АДЕЛИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА         
   82. ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛАЧКОВ         
   83. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ         
   84. ТАНЯ РАЙЧЕВА ПЕТРОВА         
   85. ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА         
   86. ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА         
   87. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПОПАДИЧОВ         
   88. ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА         
   89. ВИКТОР НЕЙКОВ МИХАЙЛОВ         
   90. ДАРИНКА ИВАНОВА БОЕВА         
   91. КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЕВ         
   92. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ         
   93. ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА         
   94. ВЕРКА СТОЯНОВА МИЛЕНОВА         
   95. ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ         
   96. ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ         
   97. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ         
   98. ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА         
   99. МАРИНА МЕТОДИЕВА ПОПТОДОРОВА-ХРИСТОВА         
  100. МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ         
  101. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА         
  102. ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ         
  103. ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА         
  104. МИХАИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ         
  105. ИРЕНА ИВАНОВА САВОВА         
  106. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА         
  107. НИНА НИКОЛОВА СЕДЕФОВА         
  108. ЯСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ         
  109. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНАИЛОВ         
  110. НЕЛИ ЛЮБОМИРОВА ВИОДОРОВА         
  111. РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА         
  112. МАРИЯ ХРИСТОВА ДРЕХАРОВА         
  113. ДАНИЕЛ СЕРГЕЕВ ТУНЧЕВ         
  114. КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ         
  115. РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА         
  116. ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ         
  117. ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ         
  118. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ         
  119. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГРИГОРОВ         
  120. ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ГЕРГАНОВА         
  121. ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ         
  122. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ         
  123. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКАДИНОВА         
  124. ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА         
  125. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ СПАСОВ         
  126. МАРИЯНА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА         
  127. СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ         
  128. МИЛКО ЗЛАТКОВ МИХАЙЛОВ         
  129. ВАСИЛ СТОИЛОВ ЛАЗАРОВ         
  130. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНЕВ         
  131. ВЕНЕЦКО ЖИКОВ ЦОКОВ         
  132. ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ПОПОВА-СТОЯНОВА         
  133. ВЕСКА АТАНАСОВА ВОЛЕВА         
  134. ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ         
  135. ГЕОРГИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ         
  136. АТАНАС АСЕНОВ МАХЛЕЛИЕВ         
  137. ЧАВДАР ДИМИТРОВ ЧАЛБУРОВ

Споделяне