Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Материали за ОС

Материали за Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, свикано за 27.01.2024 г. от 8:30 ч. в зала "Опера" на хотел "Астория".

Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК през 2024 година
По т. 1 от Дневния ред - Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него
По т. 2 от Дневния ред - Разглеждане доклада на контролния съвет
По т. 3 от Дневния ред - Разглеждане отчета на дисциплинарния съд
По т. 4 от Дневния ред - Приемане бюджета на колегията за 2024 година
Покана/Държавен вестник
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки