Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Материали за ОС

Протокол от годишното общо събрание на САК от 29-30 януари 2022 г.
По т. 1 от Дневния ред - отчет на Софийски адвокатски съвет
По т. 2 от Дневния ред - Доклад на Контролния съвет на САК за 2021
По т. 3 от Дневния ред - Отчет на Дисциплинарния съд на САК за 2021
По т. 4 от Дневния ред - Доклад относно База Лозенец
По т. 5 от Дневния ред - ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА САК за 2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки