Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Материали за ОС

Протокол от годишното общо събрание на САК от 28-29 януари 2023 г.
По т. 4 от Дневния ред - Проект на бюджета на колегията за 2023 г.
По т. 3 от Дневния ред - Разглеждане отчета на дисциплинарния съд към САК
По т. 2 от Дневния ред - Разглеждане доклада на контролния съвет
По т. 1 от Дневния ред - Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет
Покана/Държавен вестник
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки