Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


ПРОТОКОЛ от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки