Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Избори


Протокол и решение на избирателната комисия за определяне резултатите от допълнителния избор за делегати
Допълнителен избор (балотаж) за делегати от САК в Общото събрание на адвокатите от страната
Протокол № 12 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 11 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол и решение на избирателната комисия за определяне резултатите от първия тур на изборите за делегати
Протокол № 9 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия на САК
Съобщение от избирателната комисия на САК относно изборите за делегати
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 5 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 4 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 3 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 2 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия на САК
Протокол за избор на членове на избирателна комисия за изборите за делегати на ОСАС през 2023 г.
ПРОТОКОЛ №28 от заседание на Избирателната комисия
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки