Банкови сметки

Списък на банковите сметки на Софийска адвокатска колегия.

Банка: ОББ АД

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG61UBBS88881000871392 - Членски внос

IBAN: BG30UBBS88881000586479 - Такса обработка документи ВАС, Такси за жалби и сигнали, Такси за издаване на адвокатски карти

IBAN: BG13UBBS88881000796111 - Встъпителни вноски

Споделяне