Приложение №3 Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

Изтегли Приложение №3

Приложение №3

Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор от общото събрание на адвокатите от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

Пореден № в регистъра Дата на постъпване Имена на адвокатите направили предложението Имена на кандидатите

Споделяне