Контакт с отделите

Служби на Софийска адвокатска колегия и телефони за контакт с тях в сградата на бул.”Тодор Александров”.

Внимание

В "Касов салон" на бул. "Витоша" №1А се извършва само плащане на членски внос, здравни и социални осигуровки и наеми. Всички останали плащания се извършват в касовия салон на сградата на "Тодор Александров" №137.

Регистратура

телефон мобилен факс
02/9048015 - -

Технически сътрудник

телефон мобилен факс
02/9048015 - 9200602

Каса

телефон мобилен факс
02/9048009
02/9048011
02/9048013
- -

Главен счетоводител

телефон мобилен факс
02/9048014
0879292244
-

Зам.главен счетоводител

телефон мобилен факс
02/9048016
-
-

Човешки ресурси

телефон мобилен факс
02/9890937
02/9048017
02/9048010
-

Организатор на ПП

телефон мобилен факс
02/9048008
02/9048021
02/9048019
02/9048018
0878920212
02/9885893

Дисциплинарен съд

телефон мобилен факс
02/9895619
02/9048007
0878920211
-

Дисциплинарна дейност

телефон мобилен факс
02/9048006
0884182484
-

Домакин

телефон мобилен факс
02/9048023
0884 352545
-

Библиотекар

телефон мобилен факс
02/9048020

-

Управител на ОД Лозенец

телефон мобилен факс
- 0879292216
-

Управител хижа Адвокат

телефон мобилен факс
- 0894304828
-

Споделяне