Контакт с отделите

Служби на Софийска адвокатска колегия и телефони за контакт с тях в сградата на бул.”Тодор Александров”.

Внимание

В "Касов салон" на бул. "Витоша" №1А се извършва само плащане на членски внос, здравни и социални осигуровки и наеми. Всички останали плащания се извършват в касовия салон на сградата на "Тодор Александров" №137 или по банков път.

Регистратура

телефонелектронен адресмобилен:
02/9048015 - Албена Атанасова
register@sak-sas.bg

Технически сътрудник

телефон факс електронен адрес
02/9048026 - Таня Стоянова
02/9048002 - Таня Стоянова
02/90 48 004 - Ася Митова
0879 292 231 - Ася Митова
02/9200602t.stoyanova@sak-sas.bg

a.mitova@sak-sas.bg

Касови салони

телефон eлектронен адресмобилен
02/9048009 - Емил Иванов,
главен касиер, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 2

02/9048024 - Даниела Соколчева,
касиер, бул. "Витоша" № 1а
(търговки дом)

02/9048024 - Зоя Цветкова,
касиер, бул. "Витоша" № 1а
(търговски дом)
accountant@sak-sas.bgd.sokolcheva@sak-sas.bgz.tsvetkova@sak-sas.bg

Главен счетоводител

телефон мобиленЕлектронен адрес:
02/9048014
0879292244

Човешки ресурси

телефон електронен адресмобилен
02/9048010 - Антоанета Алексова
02/9048017 - Димитрина Димитрова
a.aleksova@sak-sas.bg
hr@sak-sas.bg
-
-

Правна помощ

телефон мобилен факс
02/9048008 - Катя Тодорова
02/9048021 - Борислав Копевичин
02/9048018 - Десислава Георгиева
0878920212
02/9885893

Дисциплинарен съд при САК

телефон мобилен електронен адрес
02/9048007 - Катя Капчева
0878920211
k.kapcheva@sak-sas.bg

Дисциплинарна дейност на адвокатския съвет

телефон мобилен Електронен адрес
02/9048006 - Мая Герасимова
0884182484 m.gerasimova@sak-sas.bg

Технически отдел

телефон мобиленелектронен адрес
02/9048023 - Здравко Цветков, домакин
0884 352545 / 0879 292251z.tzvetkov@sak-sas.bg

Библиотекар

телефон мобиленелектронен адрес
02/9048020 - Цветанка Славчева

library@sak-sas.bg

Управител на ОД Лозенец

телефон мобилен електронен адрес
0879-292216 - Донка Димитрова, управител
od.lozenets@sak-sas.bg

Управител хижа Адвокат

телефон мобиленЕлектронен адрес
0879292244 - Георги Георгиев - -

Осигурителна каса "Адвокат"

телефонелектронен адресфакс
02/9048011 - Албена Пеева, касиер
02/9048016 - Николай Игнатов
02/9048016 - Славка Иванова

nikolai.ignatov@sak-sas.org
s.ivanova@sak-sas.org

Споделяне