Списък на адвокатите от САК, вписани в НБПП

Пълен списък на всички адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ е достъпен на сайта на Национално бюро за правна помощ на следния адрес: Министерство на правосъдието - Република България (mjs.bg)

От всички адвокати, включени в НРПП, най-голям е броят на адвокатите от Софийска адвокатска колегия - Министерство на правосъдието - Република България (mjs.bg)

Ако желаете да се включите в системата за правна помощ, може да подадете заявление за това до Софийски адвокатски съвет по образец, утвърден от НБПП (тук), като вписването се извършва при условята на чл. 34 от ЗПрП - два пъти в рамките на календарната година - до края на м. март и до края на м. септември.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне