Списък НБПП

Пълен списък на всички адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ е достъпен на сайта на Национално бюро за правна помощ на следния адрес: Министерство на правосъдието - Република България (mjs.bg)

От всички адвокати, включени в НРПП, най-голям е броят на адвокатите от Софийска адвокатска колегия.

Ако желаете да се включите в системата за правна помощ, може да подадете заявление за това до Софийски адвокатски съвет по образец, утвърден от НБПП (тук), като вписването се извършва при условята на чл. 34 от ЗПрП - два пъти в рамките на календарната година - до края на м. март и до края на м. септември.

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

1. адв. Николай Йорданов Павлевчев,л.н. 1000704810

2. адв. Преслава Събкова Мехтерова, л.н. 1700743310

3. адв. Виктория Христова Владова, л.н. 1000130210

4. адв. Александра Валентинова Петрова, л.н. 1100750310

5. адв. Зорница Милчова Никифорова-Копчева, л.н. 1300416510

6. адв. Ирена Радкова Янкова, л.н. 1000680710

7. адв. Янислава Радостинова Георгиева, л.н. 1600530810

8. адв. Пламен Йорданов Гълъбов, л.н. 1600054210

9. адв. Елеонора Кирилова Петрова, л.н. 1700398810

10. адв. Георги Иванов Неделчев, л.н. 1000099310

11. адв. Марина Божидарова Маринова, л.н. 1400671010

12. адв. Георги Ценов Маринов, л.н. 1200623910

13. адв. Гинка Георгиева Маринов, л.н. 1300636710

14. адв. Милена Цветанова Златкова, л.н. 1300471610

15. адв. Красимира Милкова Шехирова-Натан, л.н. 1800282710

16. адв. Ива Красимирова Николаева,л.н. 4000194010

17. адв. Лилия Кирилова Борисова, л.н. 1000558810

18. адв. Лозан Петров Попов, л.н. 1800379510

19. адв. Бояна Светославова Станева,л.н. 1800725510

20. адв. Венета Илиева Илиева, л.н. 1600285610

21. адв. Дойчин Петров Иванов, л.н. 1800535510

22. адв. Тошко Богданов Тенев, л.н. 1200518010

23. адв. Мартин Константинов Костов,л.н. 1300670910

24. адв. Гена Цветкова Велковска,л.н. 1100653310

25. адв. ИвайлоХристов Мазнев, л.н. 1900229210

26. адв. Анелия Георгиева Пантова, л.н. 1000302710

27. адв. Крум Ангелов Конов, л.н. 1000421810

28. адв. Румяна Станкова Кацарска,л.н. 1200583910

29. адв. Любка Маринова Димитрова, л.н. 1400030510

30. адв. Ана Нончева Филибева, л.н. 1500728710

31. адв. Полина Павлинова Писарска, л.н. 1000681910

32. адв. Върбан Йорданов Лилов, л.н. 1200289510

33. адв. Цвета Петрова Иванова-Йонкова, л.н. 1500486010

34. адв. Полина Красимирова Димитрова,л.н. 1000680410

35. адв. Александър Александров Василев, л.н. 1600342710

36. адв. Бригита Емилова Костова-Атанасова, л.н. 1200116710

37. адв. Николина Кръстева Митова, л.н. 1200107410

38. адв. Димитър Левтеров Караниколов, л.н. 1100374110

39. адв. Лора Димитрова Гурмева,л.н. 1400648010

40. адв. Светослав Дончев Киряков, л.н. 1400626710

41. адв. Илиана Асенова Меледжиева, л.н. 1700517210

42. адв. Александра Красимирова Захариева, л.н. 1100020610

43. адв. Красимира Георгиева Младенова, л.н. 1500124710

44. адв. Райна Димитрова Мандакова, л.н. 1500358410

45. адв. Рада Пламенова Лилова, л.н. 1000281410

46. адв. Юлия Георгиева Николова, л.н. 1000234410

47. адв. Кремена Пламенова Трифонова, л.н. 1800425410

48. адв. Николай Александров Георгиев, л.н. 1000109110

49. адв. Силва Георгиева Михайлова, л.н. 1300323510

50. адв. Екатерина Райкова Джурова, л.н. 1900391010

51. адв. Милен Кирилов Илиев,л.н. 1000009510

52. адв. Петър Цанков Георгиев, л.н. 1000154210

53. адв. Иван Николаев Иванов, л.н. 1200176010

54. адв. Валентина Видинова Адиркова, л.н. 1800170710

55. адв. Деница Николаева Димитрова, л.н. 1300014110

56. адв. Ивайло Ружинов Стоянов, л.н. 1500709710

57. адв. Йоана Цолова Атанасова, л.н. 1200402210

58. адв. Милена Георгиева Бабалева, л.н. 1400007510

59. адв. Мариела Стефанова Ачева, л.н. 1200058110

60. адв. Мадлена Георгиева Маринова, л.н. 1800166710

61. адв. Дамян Свиленов Димитров, л.н. 1400701310

62. адв. Диана Сашева Блатева, л.н. 1700594710

63. адв. Никола Дельов Тодев, л.н. 1100736610

64. адв. Петър Георгиев Чергаров, л.н. 1300327310

65. адв. Ясен Георгиев Стоев, л.н. 1800026410

66. адв. Мариана Славчева Митова, л.н. 1900080810

67. адв. Иваничка Кънчева Неврокопска, л.н. 1500056410

68. адв. Владислав Светославов Дацов, л.н. 1100731310

69. адв. Ивелина Минкова Златанова-Иванова, л.н. 1900532910

70. адв. Борис Стоянов Евтимов, л.н. 1300703510

71. адв. Росица Тодорова Тодорова-Рангелова, л.н. 1900697910

72. адв. Стойчо Димитров Гогов, л.н. 1700722410

73. адв. Георги Стефанов Веселинов, л.н. 1000693510

74. адв. Татяна Йорданова Лисичкова, л.н. 1600071310

75. адв. Светлана Петрова Скумриева, л.н. 1100016610

76. адв. Галина Иванова Чанкова, л.н. 1200522010

77. адв. Надежда Илиева Николова, л.н. 1700600710

78. адв. Силвия Василева Петрова, л.н. 1600508210

79. адв. Жан Григоров Живков, л.н. 1400125410

80. адв. Любка Цветанова Здравкова, л.н. 1900416910

81. адв. Станимира Николаева Мадамлиева, л.н. 1900209810

82. адв. Лидия Димитрова Манова-Стефанова, л.н. 1000493010

83. адв. Аделина Емилова Караджова, л.н. 1900710210

84. адв. Явор Иванов Нецов, л.н. 1000124010

85. адв. Анка Пенева Ганчева, л.н. 1100132610

86. адв. Христо ИвановКоцев, л.н. 1200115210

87. адв. Светлозар Йорданов Павлов, л.н. 1000149810

88. адв. Петя Костадинова Аспарухова, л.н. 1700579510

89. адв. Милена Тодорова Атанасова, л.н. 1100026310

90. адв. Ексения Методиева Колева, л.н. 1900376910

91. адв. Анета Костадинова Ангелова, л.н. 1300477310

Софийски адвокатски съвет

Споделяне