Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Постоянни комисии

Комисия по правните въпроси и законодателството
Комисия за прилагане на Закона за правна помощ
Комисия за дисциплинарна политика
Комисия за повишаване професионална квалификация
Комисия за социална политика и подпомагане
Комисия за сътрудничество и международни отношения
Комисия за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения
Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата
Комисия по бюджет и финансова политика
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки