РЕШЕНИЕ №23/27.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ
23/27.01.2019 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2019 г. в 19 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

Брой на избирателните бюра

7

Брой на избирателните бюра предали протоколи

7

Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас

5201

Брой гласували адвокати според подписите в списъка

424

Брой на намерените пликове в избирателните кутии

424

Брой бюлетини без плик

0

Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници

132

Брой на пълномощните

132

Брой гласували според подписите в списъка

424

Брой на намерените пликове

424

Брой на намерените празни пликове

0

Брой на недействителните бюлетини

15

Брой на действителните бюлетини

409

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

Брой мандати за разпределяне: 152

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

001

Райна Иванова Аврамова

58

допълнителен избор

002

Гаврил Стефанов Благоев

42

допълнителен избор

003

Албена Василева Пенова

58

допълнителен избор

004

Миглена Вълчева Тошева

25

допълнителен избор

005

Марийка Паунова Глушкова

23

допълнителен избор

006

Марияна Величкова Попова

29

допълнителен избор

007

Радост Тодорова Ганчева

37

допълнителен избор

008

Веселина Благоева Иванова

28

допълнителен избор

009

Надя Тошкова Банчева

34

допълнителен избор

010

Севинч Даудова Караоглан

42

допълнителен избор

011

Стефан Йорданов Стефанов

44

допълнителен избор

012

Николай Николов Тодоров

30

допълнителен избор

013

Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова

49

допълнителен избор

014

Бригита Емилова Костова-Атанасова

44

допълнителен избор

015

Веселин Веселинов Менкаджиев

20

допълнителен избор

016

Иван Георгиев Велов

45

допълнителен избор

017

Стефка Дойчева Атанасова-Димова

31

допълнителен избор

018

Калин Апостолов Ангелов

34

допълнителен избор

019

Росен Пенчев Рашков

60

допълнителен избор

020

Любомир Николаев Владикин

82

допълнителен избор

021

Маринела Иванова Петрова-Ашикова

72

допълнителен избор

022

Георги Дианов Гайдаров

75

допълнителен избор

023

Александър Александров Пелев

101

допълнителен избор

024

Велислав Величков Величков

75

допълнителен избор

025

Борислав Станков Вълчев

85

допълнителен избор

026

Атанас Иванов Железчев

111

допълнителен избор

027

Людмил Цветанов Мошолов

29

допълнителен избор

028

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

37

допълнителен избор

029

Владислав Александров Янев

93

допълнителен избор

030

Румяна Георгиева Толева

32

допълнителен избор

031

Ралица Босилкова Негенцова

276

избран

032

Людмил Николов Рангелов

278

избран

033

Валя Симеонова Гигова

267

избран

034

Красимир Иванов Краев

230

избран

035

Стефан Христов Ботев

262

избран

036

Христо Тодоров Христов

273

избран

037

Валентина Видинова Адиркова

247

избран

038

Йосиф Давид Герон

238

избран

039

Нели Любомирова Виодорова

244

избран

040

Добринка Георгиева Гърневска

257

избран

041

Даниела Стефанова Доковска

278

избран

042

Ина Николаева Лулчева

266

избран

043

Георги Николов Атанасов

248

избран

044

Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

234

избран

045

Петър Емилов Антонов

215

избран

046

Георги Валери Сланчев

214

избран

047

Енчо Иванов Динев

211

избран

048

Красимира Рангелова Иванова

231

избран

049

Явор Божилов Нотев

272

избран

050

Таня Панайотова Градинарова

266

избран

051

Надежда Александрова Рангелова

213

избран

052

Димитър Драгомиров Александров

198

допълнителен избор

053

Ирен Валентинова Кирязова

200

допълнителен избор

054

Ивайло Радоев Фитковски

192

допълнителен избор

055

Александър Ивайлов Тонев

201

допълнителен избор

056

Росен Томов Христов

228

избран

057

Ели Иванова Христова

265

избран

058

Мартин Николаев Колев

206

избран

059

Ивайло Димитров Данов

311

избран

060

Александър Димитров Машев

273

избран

061

Пейчо Йорданов Пейчев

279

избран

062

Александър Андреев Андреев

227

избран

063

Десислава Методиева Миразчийска

227

избран

064

Детелина Димитрова Попова

243

избран

065

Динела Иванова Велкова

252

избран

066

Богдан Костадинов Петров

232

избран

067

Жанет Георгиева Желязкова

254

избран

068

Златка Стефанова Динева

221

избран

069

Лидия Въчева Дикова

268

избран

070

Лили Николова Лозанова

263

избран

071

Мария Димитрова Вълканова

244

избран

072

Стефан Николаев Марчев

247

избран

073

Чавдар Георгиев Тончев

271

избран

074

Елка Бойчова Пороминска

222

избран

075

Георги Цветанов Леков

217

избран

076

Георги Димитров Вълчанов

218

избран

077

Наталия Василева Илиева

227

избран

078

Катерина Костадинова Кондакчиева

220

избран

079

Васил Георгиев Киров

223

избран

080

Владимир Радославов Дончев

243

избран

081

Ваня Траянова Стоянова

221

избран

082

Христо Иванов Христов

237

избран

083

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

255

избран

084

Николай Илиев Николов

222

избран

085

Станислава Димитрова Райчева

215

избран

086

Станчо Цветанов Станков

207

избран

087

Светозар Георгиев Златанов

237

избран

088

Вера Руменова Даскалова

229

избран

089

Емил Митков Йошев

221

избран

090

Валентин Петров Маринов

218

избран

091

Милена Валентинова Калчева

213

избран

092

Светлана Лазарова Стоименова

220

избран

093

Гинка Христова Тодорова

208

избран

094

Мирослав Тодоров Мичев

222

избран

095

Силвия Първанова Любенова

207

избран

096

Милен Ангелов Дюлгеров

226

избран

097

Марина Иванова Маврова

216

избран

098

Христо Владов Хинов

226

избран

099

Даниела Иванова Никифорова

235

избран

100

Здравко Андонов Стойчев

226

избран

101

Анета Костадинова Ангелова

222

избран

102

Лъчезар Йорданов Тодоров

223

избран

103

Силви Тошков Гаврилов

211

избран

104

Златина Петрова Хаджипанайотова

202

допълнителен избор

105

Ивайло Богомилов Боев

217

избран

106

Стоян Антонов Стоянов

213

избран

107

Димитър Кинов Стоянов

217

избран

108

Христо Николаев Копаранов

202

допълнителен избор

109

Таня Райчева Петрова

210

избран

110

Лилия Симеонова Георгиева

209

избран

111

Тодор Валeриев Борисов

190

допълнителен избор

112

Емил Христов Ценов

204

допълнителен избор

113

Галина Георгиева Костова

188

допълнителен избор

114

Любомир Цветанов Цеков

198

допълнителен избор

115

Иван Николаев Иванов

200

допълнителен избор

116

Ради Иванов Дишовски

209

избран

117

Анна Росенова Попова

192

допълнителен избор

118

Мартин Петров Христов

191

допълнителен избор

119

Стоил Димитров Машев

212

избран

120

Пламен Василев Попадичов

206

избран

121

Юлиан Александров Спасов

210

избран

122

Вася Тодорова Илиева

218

избран

123

Нина Николова Седефова

228

избран

124

Тодор Филипов Филипов

237

избран

125

Ирина Василева Начкова

236

избран

126

Светозар Йорданов Зафиров

227

избран

127

Валери Любомиров Кандиларов

197

допълнителен избор

128

Александър Василев Хамънов

233

избран

129

Евгени Иванов Ойсолов

202

допълнителен избор

130

Любомир Колев Денев

233

избран

131

Ваня Христова Лазарова

197

допълнителен избор

132

Олег Константинов Динев

189

допълнителен избор

133

Александър Константинов Динев

194

допълнителен избор

134

Диана Колева Зулчева

199

допълнителен избор

135

Антон Ангелов Ангелов

181

допълнителен избор

136

Мария Христова Бойкинова

188

допълнителен избор

137

Соня Стоянова Иванова

183

допълнителен избор

138

Бойко Цветков Ботев

200

допълнителен избор

139

Мария Веселинова Мусорлиева

187

допълнителен избор

140

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

168

допълнителен избор

141

Вяра Ангелова Александрова

169

допълнителен избор

142

Паскал Георгиев Бояджийски

156

допълнителен избор

143

Катя Димитрова Станева

162

допълнителен избор

144

Илиян Илиев Мазев

158

допълнителен избор

145

Стефан Георгиев Лалов

178

допълнителен избор

146

Румен Михайлов Мирчев

167

допълнителен избор

147

Даринка Петрова Николаева

168

допълнителен избор

148

Севдалина Димитрова Георгиева

149

допълнителен избор

149

Павел Петров Владимиров

146

допълнителен избор

150

Стоян Митев Желев

180

допълнителен избор

151

Любен Димитров Клявчев

154

допълнителен избор

152

Даринка Иванова Боева

171

допълнителен избор

153

Димитър Радев Вълчев

159

допълнителен избор

154

Антони Дяков Стефанов

147

допълнителен избор

155

Павел Петров Смолички

150

допълнителен избор

156

Людмила Младенова Данаилова

148

допълнителен избор

157

Надежда Петрова Междуречка

173

допълнителен избор

158

Георги Тодоров Гатев

212

избран

159

Маргарита Рангелова Козалиева

185

допълнителен избор

160

Светлана Илиева Байчева

188

допълнителен избор

161

Дочка Спиридонова Хрусанова

209

избран

162

Димитринка Стефанова Герганова

173

допълнителен избор

163

Александър Димитров Попов

150

допълнителен избор

164

Константин Маринов Даскалов

144

допълнителен избор

165

Филко Трендафилов Розов

203

допълнителен избор

166

Филип Стефанов Попов

151

допълнителен избор

167

Юлия Христова Вардева

149

допълнителен избор

168

Стоян Красимиров Кожухаров

163

допълнителен избор

169

Христо Цветанов Христов

158

допълнителен избор

170

Георги Стратиев Георгиев

141

допълнителен избор

171

Николай Георгиев Манчев

135

допълнителен избор

172

Пламен Йорданов Гълъбов

28

допълнителен избор

173

Петър Георгиев Чергаров

50

допълнителен избор

174

Володя Нанов Йотов

26

допълнителен избор

175

Цено Христов Стоянов

48

допълнителен избор

176

Григор Николов Вълков

21

допълнителен избор

177

Лидия Георгиева Георгиева

33

допълнителен избор

178

Стоян Димитров Стоянов

34

допълнителен избор

179

Александра Красимирова Стеркова

23

допълнителен избор

180

Миле Ангелов Милев

27

допълнителен избор

181

Красимир Йорданов Борисов

24

допълнителен избор

182

Наталия Иванова Георгиева

30

допълнителен избор

183

Георги Георгиев Ценев

40

допълнителен избор

184

Ангел Петков Петков

27

допълнителен избор

185

Цветелина Георгиева Здравкова

20

допълнителен избор

186

Мариета Венелинова Кожухарова

16

допълнителен избор

187

Ангел Йорданов Николов

11

допълнителен избор

188

Веселин Александров Ангелов

15

допълнителен избор

189

Георги Валентинов Денборов

11

допълнителен избор

190

Любомир Радков Костадинов

12

допълнителен избор

191

Гергана Иванова Иванова

17

допълнителен избор

192

Валентина Климентова Коцева

16

допълнителен избор

193

Зора Руменова Обидимска-Пенчева

17

допълнителен избор

194

Мигуела Любомирова Григорова

31

допълнителен избор

195

Ивелина Тонева Тонева-Пунчева

11

допълнителен избор

196

Владимир Николаев Петров

16

допълнителен избор

197

Евгения Гълъбова Кацарова

15

допълнителен избор

198

Павлин Колев Колев

15

допълнителен избор

199

Емил Георгиев Йорданов

34

допълнителен избор

200

Пламен Станчев Запрянов

10

допълнителен избор

201

Никола Николов Касабов

16

допълнителен избор

202

Николай Димитров Рангелов

34

допълнителен избор

203

Петър Кирилов Петров

162

допълнителен избор

204

Майкъл Билал Ел-Тал

149

допълнителен избор

205

Борислав Георгиев Ганчев

153

допълнителен избор

206

Цанко Стефанов Славчев

144

допълнителен избор

207

Гергана Белчева Каравелова

156

допълнителен избор

208

Галина Радославова Фарфарова

145

допълнителен избор

209

Елка Костадинова Попова

150

допълнителен избор

210

Весела Симеонова Савова

143

допълнителен избор

211

Анна Илчева Серафимова

143

допълнителен избор

212

Яника Красимирова Симова-Апостолова

145

допълнителен избор

213

Петър Стоянов Божков

169

допълнителен избор

214

Димитър Александров Михайлов

29

допълнителен избор

215

Маргарита Руменова Димитрова

37

допълнителен избор

216

Борислава Борисова Кирова

29

допълнителен избор

217

Милчо Василев Пълов

27

допълнителен избор

218

Детелина Василева Костадинова

22

допълнителен избор

219

Лазар Евгениев Карадалиев

40

допълнителен избор

220

Валерий Илиев Ждраков

38

допълнителен избор

221

Румяна Борисова Нехризова

50

допълнителен избор

222

Надежда Красимирова Боева

23

допълнителен избор

223

Юлия Савева Стоянова

29

допълнителен избор

224

Георги Владов Почекански

19

допълнителен избор

225

Мария Стефанова Коева

22

допълнителен избор

226

Стефан Костадинов Иванов

32

допълнителен избор

227

Наташа Иванова Гергова

28

допълнителен избор

228

Анка Пенева Ганчева

29

допълнителен избор

229

Димитър Антонов Калдамуков

14

допълнителен избор

230

Божидар Николов Харизанов

34

допълнителен избор

231

Йоанна Веселинова Томова

19

допълнителен избор

232

Цветелина Йорданова Кръстева

25

допълнителен избор

233

Ралица Божидарова Филипова

22

допълнителен избор

234

Матей Кръстев Матев

24

допълнителен избор

235

Асен Василев Михайлов

18

допълнителен избор

236

Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

19

допълнителен избор

237

Чавдар Петров Пенков

61

допълнителен избор

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

Р Е Ш И:

Обявява за избрани следните кандидати за делегати, посочени в списъка по-долу според номера в бюлетината за гласуване, както следва:

Кандидат

Брой гласове

031

Ралица Босилкова Негенцова

276

032

Людмил Николов Рангелов

278

033

Валя Симеонова Гигова

267

034

Красимир Иванов Краев

230

035

Стефан Христов Ботев

262

036

Христо Тодоров Христов

273

037

Валентина Видинова Адиркова

247

038

Йосиф Давид Герон

238

039

Нели Любомирова Виодорова

244

040

Добринка Георгиева Гърневска

257

041

Даниела Стефанова Доковска

278

042

Ина Николаева Лулчева

266

043

Георги Николов Атанасов

248

044

Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

234

045

Петър Емилов Антонов

215

046

Георги Валери Сланчев

214

047

Енчо Иванов Динев

211

048

Красимира Рангелова Иванова

231

049

Явор Божилов Нотев

272

050

Таня Панайотова Градинарова

266

051

Надежда Александрова Рангелова

213

056

Росен Томов Христов

228

057

Ели Иванова Христова

265

058

Мартин Николаев Колев

206

059

Ивайло Димитров Данов

311

060

Александър Димитров Машев

273

061

Пейчо Йорданов Пейчев

279

062

Александър Андреев Андреев

227

063

Десислава Методиева Миразчийска

227

064

Детелина Димитрова Попова

243

065

Динела Иванова Велкова

252

066

Богдан Костадинов Петров

232

067

Жанет Георгиева Желязкова

254

068

Златка Стефанова Динева

221

069

Лидия Въчева Дикова

268

070

Лили Николова Лозанова

263

071

Мария Димитрова Вълканова

244

072

Стефан Николаев Марчев

247

073

Чавдар Георгиев Тончев

271

074

Елка Бойчова Пороминска

222

075

Георги Цветанов Леков

217

076

Георги Димитров Вълчанов

218

077

Наталия Василева Илиева

227

078

Катерина Костадинова Кондакчиева

220

079

Васил Георгиев Киров

223

080

Владимир Радославов Дончев

243

081

Ваня Траянова Стоянова

221

082

Христо Иванов Христов

237

083

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

255

084

Николай Илиев Николов

222

085

Станислава Димитрова Райчева

215

086

Станчо Цветанов Станков

207

087

Светозар Георгиев Златанов

237

088

Вера Руменова Даскалова

229

089

Емил Митков Йошев

221

090

Валентин Петров Маринов

218

091

Милена Валентинова Калчева

213

092

Светлана Лазарова Стоименова

220

093

Гинка Христова Тодорова

208

094

Мирослав Тодоров Мичев

222

095

Силвия Първанова Любенова

207

096

Милен Ангелов Дюлгеров

226

097

Марина Иванова Маврова

216

098

Христо Владов Хинов

226

099

Даниела Иванова Никифорова

235

100

Здравко Андонов Стойчев

226

101

Анета Костадинова Ангелова

222

102

Лъчезар Йорданов Тодоров

223

103

Силви Тошков Гаврилов

211

105

Ивайло Богомилов Боев

217

106

Стоян Антонов Стоянов

213

107

Димитър Кинов Стоянов

217

109

Таня Райчева Петрова

210

110

Лилия Симеонова Георгиева

209

116

Ради Иванов Дишовски

209

119

Стоил Димитров Машев

212

120

Пламен Василев Попадичов

206

121

Юлиан Александров Спасов

210

122

Вася Тодорова Илиева

218

123

Нина Николова Седефова

228

124

Тодор Филипов Филипов

237

125

Ирина Василева Начкова

236

126

Светозар Йорданов Зафиров

227

128

Александър Василев Хамънов

233

130

Любомир Колев Денев

233

158

Георги Тодоров Гатев

212

161

Дочка Спиридонова Хрусанова

209

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл. 106, ал. 4 от ЗА.

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

Членове:        

                        Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

                        Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

Споделяне