Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

Дисциплинарен съд

Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 2-ри състав
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 34 броя дела на ДС, 5-ти състав
Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела
Изготвени решения по 11 броя дела на ДС, 1-ви състав
Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 1-ви състав
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.
Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022
Христина Валериева Танчева
Иван Веселинов Ангелов
Даниела Иванова Никифорова
Калина Иванова Кавалджиева
Мария Димитрова Тончева
Тодорка Димитрова Ангелова
Ненка Иванова Иванова
Делина Павлова Павлова
Екатерина Спасова Методиева
 Владимир Тодоров Петков
Бригита Емилова Костова-Атанасова
Радослав Иванов Тонев
Любка Младенова Ценова
Даниела Георгиева Хаджова
Трендафил Бонев Трендафилов
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки