Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 24.03.23 г. от 10.45 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1А Р Ц1500369610ДД 1

2.А Й Д Х 1200442110ДД 2

3.А Х К1500577110ДД 3

4.В С А1000208010ДД 4

5.Г Г М1800267510 ДД 5

6. Д Г Б4200047610ДД 6

7. Е Я Ф 1600258810ДД7

8. Е М Д1700504110ДД8

9. З В С1500293710ДД9

10. И Д В1200142010ДД10

11. И Т И1200377210ДД11

12. Й В Х1400395210ДД12

13. Й И Й1000595310ДД13

14. К К А1700366710ДД14

15. К Й Б1500201210ДД15

16. К Г Б1200665710ДД16

17. Л Р Б1100083310ДД17

18. Л К Р1600389810ДД18

19. М М Б1000220910ДД19

20. М Ж Ж1400345610ДД20

21. М С Д1800567610ДД21

22. М С Ц1900348610ДД22

23. К Д Т1300163710ДД23

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

09.03.23 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:

Адв.Вл.Петков

Споделяне