Обявление на 2 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.04.2024 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1. Б В К 1000337910 ДД 34

2. В З Ц 1000189710 ДД 35

3. М И Д 1900159010 ДД 36

4. И В В 1500571410 ДД 37

5. М А Н 1500562110 ДД 38

6. Н Г А 1600475610 ДД 39

7. С М Г 1200281910 ДД40

8. П Х А 1500787610 ДД41

9. А Р А 1000119610 ДД42

10. В С Н 1000054910 ДД43

11. Е Б Д 4900157810 ДД44

12. З В А 1600354310 ДД45

13. И П С 1600573010 ДД46

14. Й И Й 1000595310 ДД47

15. Н М Я-Г 1000206110 ДД48

16. П Р С 1200544410 ДД49

17. Р К П 1100547010 ДД50

18. Р В Г 1100357010 ДД51

19. С Т В 1200513810 ДД52

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

22.03.24 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:

Адв.Петков

Sand in an hourglass
Sand in an hourglass © Kenny Eliason

Споделяне