Обявление на 5 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 24.07.24 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1 А Т А 1800220410 ДД 57

2. А С П 1200410010 ДД 58

3. А Н А 1300139210 ДД 59

4.А Е Д 1600635410 ДД 60

5. Б В К 1000337910 ДД 61

6. Б П М 1000329310 ДД62

7. В С А 1000208010 ДД63

8. В З Ц 1000189710 ДД64

9. В П В 1500348710 ДД65

10. Д Д Р 1400621410 ДД66

11. Д П Н 1800523910 ДД67

12. Д Н Й 1000318910 ДД68

13. Е К С К 1000530410 ДД69

14. Е Т П 1200045010 ДД70

15. И Г С 1200403710 ДД 72

16. И Д В 1200142010 ДД73

17. И Т И 1200377210 ДД74

18. Й Р Н 1100288310 ДД75

19. К Г Б 1200665710 ДД76

20. Л Ю Д 1600578310 ДД77

21. М И Д 1900159010 ДД78

22. М К К 1200052410 ДД79

23. М Б С 1600548110 ДД80

24. Н А Г 1200495110 ДД81

25. Н М Я Г 1000206110 ДД82

26. Н Г А 1600475610 ДД83

27. Н Д К 1600167710 ДД85

28. Н Й С 1700350210 ДД86

29. Н В А 1000560610 ДД87

30. Н С К М 1600543910 ДД88

31. П Г Г Н 1000486710 ДД89

32. П А Г 1000148310 ДД90

33. Р Л Г 4600201610 ДД91

34. С Т В 1200513810 ДД92

35. С Е П 1000323610 ДД93

36. Х Т Н 1000007910 ДД94

37. Ц Н К 1100425310 ДД95

38. Ц Б Н 1700100910 ДД96

39. В И Г 1100652910 ДД97

40. Г Н С 1700058810 ДД98

41. П В М 1300072610 ДД100

42. С М П 1400374310 ДД102

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

04.07.24 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Адв.Трендафилов

Sand in an hourglass
Sand in an hourglass © Kenny Eliason

Споделяне