Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 28 дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

СъобщавамеВи че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 - дневен срок от 07.05.24 г.

1.А Т А1800220410ДД5

2.А С П 1200410010ДД6

3.Б П М1000329310ДД7

4.В С А1000208010ДД8

5.В П В1000393410 ДД9

6. Д П Н1800523910ДД11

7. Д Д Р1400621410ДД12

8.Д Ц Й1000318910ДД13

9 .Д Н И1000235610ДД14

10. Е Т П1200045010ДД15

11. И Д В1200142010ДД16

12. И Т И1200377210ДД17

13. Й Г Д 1200225310 ДД18

14. Й Р Н 1100288310 ДД19

15. К Г Б 1200665710 ДД20

16. Н А Г 1200495110 ДД21

17. Н Д Р 1800095010 ДД22

18. Н Д К 1600167710 ДД23

19. Н Й С 1700350210 ДД24

20. Н С К-М 1600543910 ДД25

21. О В И 1800019010 ДД26

22. П Г Г-Н 1000486710 ДД27

23. П А Г 1000148310 ДД28

24 .Р Л Г 4600201610 ДД29

25 .С Е П 1000323610 ДД30

26 .Х Т Н 1000007910 ДД31

27. Ц Н К 1100425310 ДД32

28. Ц Б Н 1700100910 ДД33

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

Настоящето е публикуванона страницата на ДС при САК, както и на таблата в САС, бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2и бул.“Витоша“ 1А, ет.3.

07.05.2024 г. Деловодител ДС:

К.Капчева

Споделяне