Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 11.05.2022

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав, на основание чл.139, ал. 2 от Закона за адвокатурата уведомява, че на 11.05.2022 г., от 10.00 ч., в заседателната зала на Дисциплинарния съд при САК, намираща се на бул. "Витоша", № 1 А, ет. 3, ще се проведе заседание, на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати с дисциплинарно обвинение по чл. 49, ал. 1 от ЗАдв, а иемнно:

1. А М Н 1100064310 ДД 12
2. А П А 1500494910 ДД 13
3. Б Ц Л 1100448110 ДД 14
4. В М Т 1100127110 ДД 15
5. В Б Б 1000284010 ДД 16
6. Г А В 1900225410 ДД 17
7. Д Д Д Д 1600223310 ДД 18
8. Д Д Р 1400621410 ДД 19
9. Д Г Б 4200047610 ДД 20
10. Д Г С 1800758010 ДД 21
11. И С С 1000197510 ДД 22
12. И Д В 1200142010 ДД 23
13. И К И 1400408410 ДД 24
14. И Т С 1000059410 ДД 25
15. Й В Х 1400395210 ДД 26
16. Й В Н 1200214110 ДД 27
17. К Д П 1800488110 ДД 28
18. К С Т 1100410310 ДД 29
19. К С Б 1000279310 ДД 30
20. К М М 1300274210 ДД 31
21. К К К 1000357310 ДД 32
22. Л Р Б 1100083310 ДД 33
23. Л Й Д 1000396010 ДД 34
24. М Е И 1500694610 ДД 35
25. М А Н 1500562110 ДД 36
26. М М Х 1500328210 ДД 37
27. М С Ц 1900348610 ДД 38
28. Н А Г 1200495110 ДД 39
29. Н Й С 1700350210 ДД 40
30. П Е Ч 1900576610 ДД 41
31. П А Г 1000148310 ДД 42
32. Р Г Ц 1000523010 ДД 43
33. Р Н П 1300517310 ДД 44
34. Р В Я 1000500510 ДД 45
35. Р Д Д А 1600516010 ДД 46
36. С И Н 1000673010 ДД 47
37. С Т В 1200513810 ДД 48
38. Т Б М 1300114510 ДД 49
39. Т С И 1600063510 ДД 50
40. Т Б Т 1200518010 ДД 51
41. Ц Н Ц 1600300910 ДД 52
42. Ц Б Н 1700100910 ДД 53
43. Я Т Х 1700036410 ДД 54

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

26.04.22 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

Адв. Трендафилов

Споделяне