Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 28.09.23 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1А А ЛН1000692010ДД 33

2.А Т А 1800220410ДД 34

3.А С П1200410010ДД 35

4.Б П М1000329310ДД 36

5.В С А1000208010 ДД 37

6. В В Ц1400159410ДД 38

7. В Л К 1300716610ДД39

8. В Р Р1800242810ДД40

9. Г Н С1700058810ДД41

10. Д П Н1800523910ДД42

11. Д Д Р1400621410ДД43

12. Д Н Й1000318910ДД44

13. Д Г Б4200047610ДД45

14. Е Т П1200045010ДД46

15. Е М Д1700504110ДД47

16. Е С Л1100598110ДД48

17. И Д В1200142010ДД49

18. И Т И1200377210ДД50

19. Й В Х1200495110ДД51

20. Й Г Д1200225310ДД52

21. Й Р Н1100288310ДД53

22. К М К1100617210ДД54

23. К К А1700366710ДД55

24. К Г Б1200665710ДД56

25. Л К Р1600389810ДД57

26. М М Б1000220910ДД58

27. М С Ц1900348610ДД59

28. Н Н Т1500073510ДД60

29. Н А Г1200495110ДД61

30. Н В Б1000426310ДД62

31. Н Д Р1800095010ДД63

32. Н Б М1100055010ДД64

33. Н Д К1600167710ДД65

34. Н Й С1700350210ДД66

35. Н С К М1600543910ДД67

36. П Г Г Н1000486710ДД68

37. П Д Б1300297010ДД69

38. П А Г1000148310ДД70

39. П В М1300206010ДД71

40. Р Г Ц1000523010ДД72

41. Р Т Т Р1900697910ДД73

42. С В Ц К1800674310ДД74

43. С Г Н1100536910ДД75

44. С Т В1200513810ДД76

45. С А С1000047510ДД77

46. С В К1400535610ДД78

47. С Е П1000323610ДД79

48. Т И Ц Г1300097310ДД80

49. Х Г И1100158810ДД81

50. Х Б С1600329410ДД82

51. Х Т Н1000007910ДД83

52. Ц Г Ц1800452210ДД84

53. Ц Б Н1700100910ДД85

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

17.08.23 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав

Адв.Трендафилов

Споделяне