Обявление на Дисциплинарния съд за изготвени решения по 9 дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 07.05.24 г.

1. Б В К с личен № 1000337910 - ДД34

2. В З Ц с личен № 1000189710 - ДД35

3. М И Д с личен № 1900159010 - ДД36

4. М А Н с личен № 1500562110 - ДД38

5. Н Г А с личен № 1600475610 - ДД39

6. П Х А с личен № 1500787610 - ДД41

7. Й И Й с личен № 1000595310 - ДД47

8. Н М Я-Г с личен № 1000206110 - ДД48

9. С Т В с личен № 1200513810 - ДД52

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК, както и на таблата в САС, бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2и бул.“Витоша“ 1А, ет.3.

07.05.2024 г. Деловодител ДС:

К. Капчева

Споделяне