Обявление на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 28.09.22 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1А М Н1100064310ДД 62

2.Б Ц Л1100448110ДД 63

3.Б А К1300712810ДД64

4.Б Н П1600754810ДД65

5.В Р Й1600673410 ДД 66

6. В М Г1000478910ДД67

7. В М Т1100127110ДД68

8. Г А В1900225410ДД69

9. Д П Н1800523910ДД70

10. Д Д Р1400621410ДД71

11. Д Г Б4200047610ДД72

12. Д Г С1800758010ДД73

13. Е Я Ф1600258810ДД74

14. Е Й Й Й1300701610ДД75

15. И К И1200296910ДД76

16. И К И1400408410ДД77

17. Й В Х1400395210ДД78

18. К М К1100617210ДД79

19. К К А1700366710ДД80

20. К С Б1000279310ДД81

21. К М М 1300274210ДД82

22К Ц Н1000357610ДД83

23. К Г Б1200665710ДД84

24. К С Т1500373610ДД85

25. Л С К С1700197610ДД86

26. Л С П К1000650210ДД87

27. Л Р Б1100083310ДД88

28. Л К Р1600389810ДД89

29. М С Ц1900348610ДД91

30. Н А Г1200495110ДД92

31. Н Б М1100055010ДД93

32. Н Д К1600167710ДД94

33. П Е Ч1900576610ДД95

34. П К К1000442710ДД96

35. Р Г Ц1000523010ДД97

36. Р Т Т Р1900697910ДД98

37. С Г Н1100536910ДД99

38. С И Н1000673010ДД100

39. С Е П1000323610ДД101

40. Т Б М1300114510ДД102

41. Ц Г Ц1800452210ДД103

42. Ц Б Н1700100910ДД106

43. Я Т Х1700036410ДД107

44. П А Г1000148310ДД108

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

22.08.22 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ 5-ти състав:

Адв.Никифорова

Споделяне