Изготвени решения по 11 броя дела на ДС, 1-ви състав

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

СъобщавамеВи че, решениятапо изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 23.06.22 г.

1А М Н1100064310ДД12

2.АП А 1500494910ДД13

3.Б Ц Л1100448110ДД14

4.В М Т1100127110ДД15

5.И Д В1200142010ДД23

6.Й В Х1400395210ДД26

7.К М М1300274210ДД31

8. М С Ц1900348610ДД38

9. Р Г Ц1000523010ДД43

10. Ц Б Н1700100910ДД53

11. Я Т Х1700036410ДД54

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

Настоящето е публикуванона страницата на ДС при САК, както и на таблата в САС, бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2и бул.“Витоша“ 1А, ет.3.

23.06.22 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ1-ви състав:

Адв.Трендафилов

Споделяне