Обявление на 4 състав на Дисциплинарния съд за насрочване на дисциплинарни дела

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.04.2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1. А Т А 1800220410 ДД 5

2. А С П 1200410010 ДД 6

3. Б П М 1000329310 ДД 7

4. В С А 1000208010 ДД 8

5. В П В 1000393410 ДД 9

6. В Р Р 1800242810 ДД 10

7. Д П Н 1800523910 ДД11

8. Д Д Р 1400621410 ДД12

9. Д Ц Й 1000318910 ДД13

10. Д Н И 1000235610 ДД14

11. Е Т П 1200045010 ДД15

12. И Д В 1200142010 ДД16

13. И Т И 1200377210 ДД17

14. Й Г Д 1200225310 ДД18

15. Й Р Н 1100288310 ДД19

16. К Г Б 1200665710 ДД20

17. Н А Г 1200495110 ДД21

18. Н Д Р 1800095010 ДД22

19. Н Д К 1600167710 ДД23

20. Н Й С 1700350210 ДД24

21. Н С К-М 1600543910 ДД25

22. О В И 1800019010 ДД26

23. П Г Г-Н 1000486710 ДД27

24. П А Г 1000148310 ДД28

25. Р Л Г 4600201610 ДД29

26. С Е П 1000323610 ДД30

27. Х Т Н 1000007910 ДД31

28. Ц Н К 1100425310 ДД32

29. Ц Б Н 1700100910 ДД33

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

22.03.24 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ 4-ти състав:

Адв.Ангелова

Sand in an hourglass
Sand in an hourglass © Kenny Eliason

Споделяне