Изготвени решения по 13 броя дела на ДС, 2-ри състав

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

СъобщавамеВи че, решениятапо изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подлежат на обжалване в 14 дневен срок от 30.03.23 г.

1А Р Ц1500369610ДД1

2.В С А1000208010ДД4

3.Д Г Б4200047610ДД6

4. Е Я Ф 1600258810ДД7

5. Е М Д1700504110ДД8

6. И Д В1200142010ДД10

7. И Т И1200377210ДД11

8. Й В Х1400395210ДД12

9. К К А1700366710ДД14

10. К Г Б1200665710ДД16

11. Л К Р1600389810ДД18

12. М М Б1000220910ДД19

13. М С Ц1900348610ДД22

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

Настоящето е публикуванона страницата на ДС при САК, както и на таблата в САС, бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2и бул.“Витоша“ 1А, ет.3.

29.03.23 Г.ПРЕДСЕДАТЕЛ2-ри състав:

Адв. Петков

Споделяне