Обявление за насрочени дисциплинарни дела на 15.06.2022 г.

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл. 139, ал. 2 от Закона за адвокатурата уведомява, че на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на бул. „Витоша”, № 1 А, ет. 3, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати с повдигнато обвинение по чл. 49, ал. 1 от ЗА, а именно:

Три имена Личен номер Номер на дело
1. А М Н 1100064310 ДД 12
2. А П А 1500494910 ДД 13
3. Б Ц Л 1100448110 ДД 14
4. В М Т 1100127110 ДД 15
5. В Б Б 1000284010 ДД 16
6. И Д В 1200142010 ДД 23
7. И Т С 1000059410 ДД 25
8. Й В Х 1400395210 ДД 26
9. К М М 1300274210 ДД 31
10. М С Ц 1900348610 ДД 38
11. Р Г Ц 1000523010 ДД 43
12. Р Н П 1300517310 ДД 44
13. Т Б Т 1200518010 ДД 51
14. Ц Б Н 1700100910 ДД 53
15. Я Т Х 1700036410 ДД 54

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

17.05.22 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

адвокат Трендафилов

Споделяне