Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Силвия Йорданова Спасова
Александър Димитров Машев
Пламен Кирилов Киров
Маргарита Руменова Димитрова
Мариана Емилова Вълкова
Антон Йорданов Стефанов
Александър Ивайлов Тонев
Евгения Петрова Гечева
Христо Владов Хинов
Лидия Въчева Дикова
Вера Руменова Даскалова
Жана Иванова Кисьова
Петьо Димитров Славов
Мирослав Тодоров Мичев
Десислава Методиева Миразчийска
Ивайло Кръстев Костов
Валентина Драйчева Бакалова
Златка Стефанова Динева
Лили Николова Лозанова
Ива Иванова Згурова-Шопова
Александър Андонов Бояджиев
Албена Василева Пенова
Протокол от годишното общо събрание на САК от 29-30 януари 2022 г.
Протокол № 4 от 26.01.2022 г.
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки