Преминете към основното съдържание

Информация за лица
със зрителни увреждания

За колегията

Дневен ред за 21.07.2021
Дневен ред за 16.06.2021
Протокол №20 от 02.06.2021
Протокол №19 от 19.05.2021
Протокол №18 от 05.05.2021
Протокол №17 от 28.04.2021
Дневен ред за 02.06.2021
Дневен ред за 19.05.2021
Протокол №16 от 21.04.2021
Протокол №15 от 16.04.2021
Протокол №14 от 07.04.2021
Кандидати за висши органи на Адвокатура 2021 г.
Дневен ред за 05.05.2021
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Стенографски протокол от годишното общо събрание на САК
Протокол № 6 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия
Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия
Образец на бюлетина за допълнителен избор
Дневен ред за 28.04.2021
Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК
Протокол на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
Решение на Избирателната комисия за избиране на делегати от САК за ОСАС
т. 3 Отчета на Дисциплинарния съд
Софийска Адвокатска Колегия
Софийска адвокатска колегия (САК) е юридическото лице на адвокатите в София. Нейните органи са съветът и общото събраниеБърз достъп

Още полезни връзки